Luc Guilemain

Luc Guilemain

Luc Guilemain

Sep 15, 2021 4:39:52 PM

In 2011 werd de eerste eb- en vloedvloer opgeleverd. Vier jaar later kiest hij ervoor om nog eens 5.000 meter aan te laten leggen. Dit keer niet alleen in de kas, maar ook daarbuiten. “In deze tijd moet je je als kweker onderscheiden met kwaliteitsplanten. En daar is deze teeltvloer uitermate  geschikt voor. Alles wat hier vanaf komt, wordt als eerste klas planten verkocht.”

Geen uitval meer

“Buiten deed ik alles nog met druppelbevloeiing. Dat zorgde echter voor heel veel werk. En flink wat uitval. Is het mooi weer dan staan planten met druppelbevloeiing eigenlijk te droog. Is het nat, dan krijg je plasvorming en dat zorgt voor flink wat uitval.

Neem het weer van dit jaar met extreem veel regen. Bij het oude systeem had ik dan minimaal 15% uitval gehad. Met deze vloer is dat 0. Het overtollige regenwater verdwijnt meteen in de poreuze laag van de vloer en wordt vandaaruit afgevoerd. Planten staan dus niet meer met de wortels in het water.”

“Daarnaast hebben druppelaars buiten veel te duchten van de konijnen. Regelmatig knagen die de slangetjes kapot. Ook daardoor hadden we vrij veel uitval. Maar dat is nu gelukkig helemaal voorbij.”

OverzichtGuilemainGuilemain

Enorme besparing

Ook op arbeid ziet Guilemain een forse besparing. “Kijk ik bijvoorbeeld naar de teelt van geraniums dan gaat het al gauw over een besparing van 30% op de arbeidskosten. En dat zorgt voor een hoger rendement.” Recirculatie levert hem daarnaast ook nog eens een besparing op van 30% op het gebruik van kunstmest.

De arbeidsbesparing wordt volgens Guilemain voor een flink deel bepaald door de uniformiteit van het gewas dat van de ErfGoedVloer komt. “Opzetten, uitzetten, maar ook het leveren gaat heel snel omdat alle planten nagenoeg gelijk zijn. Orders maken we twee keer zo snel klaar als bij het oude systeem. Dat zorgt er voor dat de vloer weer sneller beschikbaar is voor de volgende teelt.”

“Op een deel van mijn bedrijf gebruik ik nog druppelbevloeiing. Dat zet ik nu zoveel mogelijk in voor de makkelijke teelten. Gevoelige teelten, zoals bijvoorbeeld de cyclaam, doen we uitsluitend nog op de ErfGoedVloer.”

Intern transport

Voor het intern transport maakt Guilemain bij voorkeur gebruik van de trolley track, een door ErfGoed ontwikkeld en aangelegd railsysteem dat geschikt is voor het gebruik van alle soorten karren op de teeltvloer. “Hier en daar hebben we nog betonnen U-wegen liggen, maar daar wil ik helemaal van af. Ze zijn slecht schoon te houden. En als je ze schoon wil maken, moet je ze eigenlijk van hun plek halen. Daar zijn ze veel te zwaar voor. Die rails is echt een uitkomst!”

De keuze voor ErfGoed ligt wat Guilemain betreft voor de hand. “Natuurlijk heb je overal wel eens probleempjes, maar dat is niet erg als ze ook weer opgelost worden. ErfGoed is een bedrijf dat echt achter z’n klanten staat.”

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT