Privacy Statement

In het privacy statement kunt u lezen hoe uw gegevens worden beschermd en gebruikt. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 12 mei 2018.

ErfGoed
Dit is de privacy statement van ErfGoed. Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij ErfGoed. ErfGoed handelt altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) alsmede de algemene verordening Gegevensbescherming  (AVG).

1. Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

ErfGoed verzamelt en verwerkt gegevens van klanten en relaties voor de hieronder genoemde doeleinden:

 1. Om onze diensten te verlenen en te factureren
 2. Om uw opdrachten af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan
 3. Om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
 4. Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden
 5. Om onze diensten op uw wensen af te stemmen en waar nodig te optimaliseren
 6. Om u extra diensten en voordelen aan te bieden
 7. Om u te informeren over producten, evenementen en andere activiteiten van ErfGoed
 8. Om gepersonaliseerde aanbod/reclame te tonen
 9. Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving
 10. Om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst
 11. Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
 12. Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan

Bij sollicitaties, via website, e-mail of op een andere manier, bewaart ErfGoed uw CV en motivatie maximaal een jaar. Dit heeft als doel om bij een eventuele nieuwe vacature, de sollicitant nog eens te kunnen benaderen.

2. Communicatiemiddelen

Website
Als u de ErfGoed website bezoekt, verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om de website te beveiligen. Op deze website worden bezoekgegevens tevens door middel van IP-herkenning bijgehouden. Het doel hiervan is om u te voorzien van de meest passende informatie omtrent uw voorkeuren en interesses om u waar zinvol een passend aanbod te doen. Deze herkenning vindt plaats op bedrijfsniveau. Er worden geen persoonsgegevens verzameld.

Social media
ErfGoed is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook en LinkedIn om u te kunnen blijven inspireren. Als u ErfGoed volgt via sociale media, of communiceert met of over ErfGoed via sociale media, verwerken wij uw gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren.

Klantenservice
Als u contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van onze klantenservice, verzamelen wij de volgende gegevens om op uw klacht, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen reageren. Deze gegevens zijn: e-mailadres, telefoonnummer, inhoud correspondentie en naam, adres en woonplaats.

E-mail- / ErfGoed nieuwsbrief
Indien u dat wenst ontvangt u periodiek de nieuwsbrief van ErfGoed per e-mail.
De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van ErfGoed en is zoveel mogelijk toegespitst op uw interesses en voorkeuren wanneer die bij ons bekend zijn.

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om informatie te verzamelen over uw gedrag op onze website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of u via onze nieuwsbrief doorklikt naar de website en kunnen wij u herkennen als u onze website bezoekt door middel van een tracking-link. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties u neemt vanuit de e-mail.

Nieuwsbrief
Als u de nieuwsbrief van ErfGoed ontvangt, verzamelen wij de volgende gegevens: voor- en achternaam en e-mailadres.

3. Verstrekking gegevens aan derden 

ErfGoed kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor ErfGoed en ErfGoed draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

4. Beveiliging 

ErfGoed heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking.

5. Inzage en correctie 

Als u wilt weten welke gegevens ErfGoed over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen kunt u contact opnemen met ErfGoed.

6. Bewaartermijnen

ErfGoed bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

7. Contact

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement dan kunt u contact opnemen ErfGoed.