Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website www.erfgoed.nl en alle taalversies hieraan verbonden. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De door ErfGoed verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd of beëindigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ErfGoed kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. ErfGoed en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop verstrekte informatie. ErfGoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van ErfGoed.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen vrijheid tot overname; alle auteursrechten worden voorbehouden.

Nederlands recht is van toepassing.