Watermanagement & irrigatie; het thema voor telers!

Water is bepalend voor het succes van uw kwekerij. En juist dit thema zal de komende jaren meer onder druk komen te staan. Daarom willen wij actief communiceren over dit onderwerp. Met deze informatie hopen we u en daardoor uw planten nog meer in hun kracht te zetten! Op deze pagina bespreken we de volgende onderwerpen: 

1. De uitdagingen en bedreigingen van water
2. Het waterproces op de kwekerij
3. Hoeveel water is er nodig? 
4. Manieren van irrigeren
5. Waterkwaliteit op de kwekerij
6. ErfGoed en Watermanagement

New call-to-action

1. Watermanagement: de uitdagingen en bedreigingen van water

Water gaat de komende jaren een zeer belangrijk thema worden voor heel veel kwekers over de wereld. Daarom hieronder een aantal punten die erg belangrijk worden: 

 1. Groeiende bevolking, daardoor meer vraag naar water. 
 2. Meer droogtes, waardoor water beschikbaarheid niet vanzelfsprekend is.
 3. Meer extreme buien, waardoor we op sommige momenten snel van ons water af moeten of we kunnen het slim opvangen.
 4. Strengere maatregelen van overheden op gebruik van water en waterlozing.
 5. Water gaat duurder worden naar de toekomst. 
 6. Verzilting van de grond en het grondwater. 

In deze blog leest u meer over de bedreigingen van water. 

2. Waterproces op een kwekerij voor irrigatie planten

Het waterproces verloopt als volgt: water wordt opgevangen via het kasdek, vervolgens gaat het naar de pompunit. Hierin kunt u twee keuzes maken. Daarover lees u meer in deze blog. 

Vervolgens gaat het water naar de planten en wordt in veel gevallen weer opgevangen. Een eenvoudig proces, maar met enorm veel techniek en ontwikkelingen. In dit proces gaat er ook veel water verloren, net als op andere plekken in de kwekerij. Ook hierover schreven we een artikel. Wat kunt u doen om water te besparen op de kwekerij? 

3. Hoeveel (irrigatie) water is er nodig op uw kwekerij? 

De benodigde hoeveelheid beschikbaar kwaliteitswater is afhankelijk van een aantal factoren: 

 1. Type gewas; 
 2. Groeifases van de plant; 
 3. Gebruikt u het water opnieuw;
 4. Hoe groot is uw kas en vergeet niet de toekomstplannen; 
 5. Het klimaat, rekening houdend met drogere zomers in de toekomst; 
 6. Toepassingen van water;

Waar water voor veel kwekers nu nog vanzelfsprekend is, zal daar in de toekomst verandering in komen. Daarom liever op tijd voorbereid. Lees hier het uitgebreidere artikel over het hoeveelheid benodigde irrigatiewater. 

Wilt u over dit onderwerp doorpraten? Neem dan contact op via de onderstaande knop.

Neem contact op

4. Irrigatiesystemen: verschillende manieren van irrigeren

We hebben de 4 belangrijkste irrigatiesystemen hieronder opgesomd. Vaak gebruiken kwekers ook combinaties. Dit wordt bijvoorbeeld bepaald in welke fase de plant zit. De 4 manieren die wij beschrijven zijn: 

 1. Druppelaars
 2. Sproeiers
 3. Watergeefboom / regenleiding
 4. Eb- Vloedsysteem

Uiteraard benoemen we graag de Eb- en vloedvloer van ErfGoed. Soms is een andere type vloer met een ander type manier van irrigatie beter voor de kweker. Hiervoor gaan we graag in gesprek en denken mee in uw situatie. 

5. Waterkwaliteit op de kwekerij 

Goed kwalitatief water levert: goede planten, schone vloer en minder kans op ziektes op. Over dit thema hebben we een aantal blogs geschreven omdat we het erg belangrijk vinden. 

 1. 6 tips om algengroei te minimaliseren op de kwekerij!
 2. Het meten van waterkwaliteit: het wat, wie en waarom!
 3. Wat levert een goede waterkwaliteit een teler op?

 6. ErfGoed (Watersysteem) & Watermanagement

Voor ErfGoed speelt water sowieso een sleutelrol. Onze eb- en vloedvloer staat immers garant voor een optimale inzet en hergebruik van overtollig water en voedingsstoffen. Daarnaast zorgen onze silo’s/bassins dat het water kan worden opgeslagen. Dankzij onze pompunits komt het water daadwerkelijk bij de plant. Kortom: water is voor ons de verbindende factor en we schrijven er dan ook graag over.

Bekijk hier meer informatie over de ErfGoedVloer en hier over het ErfGoedWaterSysteem. Meer informatie over dit onderwerp of uw situatie doorspreken? Neem Contact met ons op! 

Neem contact op