Constante kwaliteit plant door goede plantgezondheid

‘Blije’ planten produceren en afleveren. Dat is waar het om draait voor ons als ErfGoed, maar ook voor u als teler. Wanneer een plant goed in zijn vel zit, komt dit immers het rendement ten goede én boekt u winst op duurzaamheidsvlak.

We proberen met onze ErfGoedVloeren een bijdrage te leveren aan een plant die in balans is. De techniek moet de kracht en weerbaarheid van de plant ondersteunen, zo is onze overtuiging. Hier-voor kijken we altijd naar het type gewas en doen op basis daarvan een aanbod. Met deze webpagina (en onderstaande whitepaper) willen we het belang van dit thema onderstrepen en extra kennis bieden aan iedereen die bereid is om naar de plant te ‘luisteren’. Én die natuurlijk een perfecte plant wil creëren! 

Op deze pagina komen 4 thema's aan de orde: 

 1. Een plant is balans
 2. Het creëren van de optimale plantbalans 
 3. Monitoren van plant gezondheid
 4. Plantgezondheid in de toekomst

New call-to-action

1. Een plant in balans

In onze whitepaper beschrijven we uitgebreid over de drie balansen die een plant krachtig en vitaal maken. Deze informatie komt vanuit eigen ervaringen en vanuit het boek Plant Empowerment. Hieronder een korte samenvatting of via deze link de uitgebreidere beschrijving. 

1.1. Wat is de waterbalans van een plant?

Eenvoudig gezegd. De waterbalans is de balans tussen toevoer en afvoer van water. De plant neemt een hoeveelheid water op en verdampt vervolgens het water. Afhankelijk van de omgeving (en dus de andere balansen), gaat dit proces sneller of langzamer.

1.2. Wat is de energiebalans van een plant?

De energiebalans is de balans tussen de verschillende soorten inkomende energie en de benodigde energie. Als er teveel of te weinig energie binnenkomt, is de plant uit balans. Gedeeltelijk kan de plant dat zelf bijsturen door te verdampen. De energiebalans heeft dus invloed op de verdampingssnelheid van de plant.

1.3. Wat is de assimilatenbalans van de plant? 

De assimilatenbalans is de balans tussen de productie en consumptie van assimilaten. Assimilaten ontstaan in het fotosyntheseproces, waarbij water en CO2 - met behulp van energie (PAR-licht) - worden omgezet in suikers (assimilaten) en zuurstof. En dit zorgt dus voor groei van de plant.

Wortelrot

1.4. Voorkomen van plantziektes als wortelrot

Wanneer deze drie balansen goed in evenwicht zijn, krijgt u een gezonde plant. Hierdoor is de plant weerbaarder tegen ziektes als wortelrot. In deze blog hebben we 5 wortelrotten beschreven: Pyhium, Phytophthora, Fusarium, Chalara Elegans en Rhizoctonia. En hoe een plant in balans veel weerbaarder is voor deze vormen van wortelrot. 

2. Het creëren van de optimale plantbalans 

Aanvullend op onze whitepaper over de plantbalansen hebben we ook een whitepaper gemaakt over het creëren van de optimale balansen. Hierin laten we mensen van: Hortilux, Rijk Zwaan en Plant Empowerment aan het woord. 

Download whitepaper

2.1 Het creëren van een goed microklimaat

De 6 belangrijkste punten voor het microklimaat zijn: 

 1. Zorg voor het juiste groeilicht. Dit heeft namelijk veel effect op de energiebalans. 
 2. Zorg voor de juiste manier van water geven, zodat de waterbalans op orde blijft.
 3. Schermen zijn erg bepalend voor de langgolvige (uit)straling. 
 4. Ventilatie heeft effect op verdamping. 
 5. Nevelinstallaties hebben effect op de luchtvochtigheid in de kas. Ook op andere manieren kunt de luchtvochtigheid regelen. 
 6. De beglazing van de kas heeft ook veel effect op de langgolvige (uit)straling. 

2.2. Een juiste ondergrond voor een gezonde plant

ErfGoed levert teeltvloeren en kijkt daarom graag naar beneden. Ook een teeltvloer heeft veel effect op de balansen. Wist u dat: 

 • De teeltvloer veel invloed heeft op de temperatuur in de kas. Het kan zowel verwarmend als verkoelend werken. 
 • Een teeltvloer invloed heeft op de luchtvochtigheid in de kas. Door bijvoorbeeld een laagje water in de teeltvloer te zetten.
 • Er agonisten (goede micro-organismen) die de plant beschermen tegen schimmels. 

Lees over deze thema's meer in deze blog

 

2.3. Andere belangrijke elementen

Naast het microklimaat en de ondergrond zijn er nog een aantal factoren die invloed hebben op de plantgezondheid.

1. Resistente/Tolerante rassen
2. Juiste meststoffen
3. Gewasbescherming
4. Bodemkwaliteit
5. Meten is weten,  gissen is missen

Lees in dit artikel alle factoren uitgebreid: 7 factoren die invloed hebben op de plantgezondheid.  

 

3. Monitoren van plantgezondheid

Meten is weten, gissen is missen. Deze term gebruiken we regelmatig. Door de behoefte van de plant inzichtelijk te krijgen, kunt u beter sturen. Er zijn ontzettend veel instrumenten om dit te doen. In een artikel zijn we dieper op dit ontwerp ingegaan. Lees deze hier. 

4. Plantgezondheid in de toekomst

Hugo Paans, directeur van ErfGoed, beschrijft in een artikel de tuinbouwkas van 2032. Hij zie daarin allerlei ontwikkelingen, waarbij de focus steeds meer op de plant komt te liggen. Door betere meetinstrumenten en data, zal de kas er anders uit gaan zien. En ook de rol van mensen van veranderen. ErfGoed draagt daar graag aan bij! 

Download factsheet over plantgezondheid & ErfGoed.