Hygiëneprotocol voor ErfGoedVloer

De ErfGoedVloer is ontwikkeld om planten optimaal water te geven en het overtollige water goed af te voeren. Daarnaast maakt de vloer een betere regeling van het microklimaat mogelijk, door verbetering van de luchtstromen op gewasniveau. De voordelen van de ErfGoedVloer komen het beste tot hun recht als de vloer goed schoon is. Het onderstaande hygiëneprotocol helpt je hiermee op weg.

Hieronder staan preventieve en curatieve maatregelen beschreven. De preventieve maatregelen zijn uiteraard het belangrijkst. 

 

Preventieve maatregelen (bij installatie van een vloer en voor de start van een teelt)

P1010377 (2)

Vervuiling minimaliseren in de kas

Bij de aanleg van de ErfGoedVloer nemen we een aantal maatregelen om de algengroei, ziektes, onkruid en andere vervuiling te minimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Gepatenteerde toplaag op de vloer à minder hechting van organische delen.
 • Filterende werking van de gravellaag in de vloer à vangt vuile delen weg.
 • Plaatsing van extra filters à voorkomt vervuiling van de retoursilo.

Goed watermanagement

Het water dat terugkomt van de teeltvloer, wordt opgeslagen in de retoursilo (daarom ook wel vuilwatersilo genoemd). Als er met “grondpotten” wordt gewerkt kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn om vuile deeltjes uit het retourwater te halen: 

 • Plaatsen van een (zand)filter en/of zeefbochten
 • Zuurstof verrijking van het water
 • Desinfectie van water (bv. UV-C, verhitting of een desinfectiemiddel)
 • Afdekken bassin/silo
 • Monitoring waterkwaliteit
Erfgoed-7676 (1)-1

Zandfilter en zeefbochten

Met filters en zeefbochten, blijft het vuil makkelijk achter en is vervuiling van de retoursilo te voorkomen.

Zorg voor voldoende zuurstof in het water

Stilstaand water vervuild snel en het zuurstofgehalte zakt. Daarom is het belangrijk om het water in bassin of silo in beweging te houden. Er zijn inmiddels veel goede ervaringen met het aanbrengen van een Venturi of andere apparaten. Hierdoor blijft het water in beweging én er wordt extra lucht toegevoerd.

Desinfectie van water met reinigingsmiddelen

Aan het water dat naar de vloer wordt gepompt kan een reinigingsmiddel worden toegevoegd. In samenspraak met uw leverancier kan de kweker een keuze maken voor het middel en de dosering. Ons advies is om te kiezen voor een middel met een lange werkingsduur. Let hierbij op de volgende punten:

 • Het reinigingsmiddel mag niet worden bijgemengd in de kunstmestbakken (A, B, enz.), maar moet als laatste met een doseerpompje aan het water worden toegevoegd dat naar de teeltvloer wordt gepompt. In veel gevallen wordt het water uit de dagvoorraad “op smaak gemaakt”, wat betekent dat er meststoffen aan worden toegevoegd, vanuit de kunstmestbakken (A, B, enz.). Het desinfectiemiddel mag pas daarna afzonderlijk worden toegevoegd. Het is erg belangrijk deze volgorde aan te houden. Dus eerst het water op smaak brengen en pas dan het middel toevoegen!
 • Desinfectie-units op basis van kationen (bv. koper).
 • Biologische middelen. De meeste biologische middelen worden met een dosatron apart gedoseerd. Laat u goed informeren over de werking van de middelen, die is soms wat minder snel.
 • Let op! Een combinatie van chemische en biologische middelen gaat niet samen. Gelijktijdige toevoeging van chemische middelen zorgen voor inactivatie van biologische middelen. Bij toepassing moet hier rekening gehouden worden, door de biologische middelen op een ander tijdstip te doseren.
 • Meet de concentratie van het reinigingsmiddel regelmatig om de werking te controleren. Dit kan eenvoudig met behulp van teststripjes die gelijktijdig pH, EC, chloor, nitraat en nitriet meten. En laat af en toe ene extra controle doen door het toeleveringsbedrijf. Hou rekening met verschillende meetpunten:
  • Vlak na toevoeging van het reinigingsmiddel dat naar de teeltvloer wordt gepompt.
  • Als het water op de teeltvloer staat.
  • In het retourwater.

Afdekken bassin/silo

Het is belangrijk om te starten met schoon water. Daarom is het advies om een bassin of silo goed af te dekken, zodat er weinig/geen licht bij het water komt. Dit voorkomt tegelijk groei van algen.

Monitoring waterkwaliteit

Om de kwaliteit van het water te controleren is het belangrijk om regelmatig een analyse uit te laten voeren op de aanwezigheid van ziekteverwekkers. En tegenwoordig zijn er ook aanvullende analyses beschikbaar om de aanwezigheid van nuttige bacteriën en schimmels te meten.

Vraag bij een analyselaboratorium na welke meetmethodes beschikbaar zijn om ziekteverwekkers en plantengroei bevorderende bacteriën en schimmels te meten.

P1000871

Weerbare teelt

Bij een weerbare teelt is er een goede balans tussen licht en temperatuur. De hoeveelheid water die een plant aangevoerd krijgt om te groeien is dan in goede balans met de verdamping. Dit voorkomt vochtproblemen en problemen met ziekten en plagen.

Daarnaast is een goede balans in het bodemleven noodzakelijk waarbij een gezonde wortelgroei de activiteit van bacteriën en schimmels voldoende stimuleert om de plant te ondersteunen bij het weren van ziekten en plagen.

 • Volg een cursus van Het Nieuwe Telen (www.kasalsenergiebron.nl)
 • Monitor de nutriënten opname (droge stof of plantsapanalyses)
 • Monitoring ziekteverwekkers (via DNA checks)
 • Monitor de aanwezigheid van nuttige bacteriën en schimmels (via DNA analyse of flow cytometrie)

2. Curatieve maatregelen (na afloop van een teelt)

Het is raadzaam om bij vervuiling na een teelt een curatieve bestrijding uit te voeren. Ook al is het niet altijd zichtbaar, in veel gevallen komt toch vervuiling voor. Deze curatieve aanpak kent de volgende stappen:Stappenplan reiniging Erfgoedvloer

 

Stap 1. Verwijder plant- en substraatresten

Verwijder het grove vuil van de vloer. Denk aan dode planten, potten, stokjes, verpakkingsresten etc.

Verwijder zoveel mogelijk planten- en substraatresten. In organische resten kunnen (rust)sporen van ziekteverwekkers en eitjes of poppen van plagen makkelijk overleven. Het plantmateriaal werkt als een ideaal schild tegen ongunstige omgevingsinvloeden.

Verwijder ook zo goed mogelijk alle algengroei, zo goed als mogelijk is. Plantengroei en algengroei gaan vaak hand in hand. Om planten optimaal te laten groeien is voldoende licht en voeding nodig. Twee andere belangrijke groeifactoren zijn vocht en temperatuur. Algen floreren óók goed onder dezelfde omstandigheden. Om die reden is blijvende aandacht voor algenbestrijding onlosmakelijk verbonden aan de productie van planten.

Stap 2. Laat de vloer opdrogen

Laat de vloer drogen om versmering van vervuiling in het doek te voorkomen.

Door de vloer op te laten drogen, zorg je er ook voor dat het vocht verdwijnt en dat sporen van ziekteverwekkers minder makkelijk kunnen gaan kiemen en minder goed kunnen overleven. Hoe langer de periode van uitdroging is, hoe lager de overlevingskans van ziekten en plagen. Ruim hier dus voldoende tijd voor in en hou hier rekening mee in de planning!

Stap 3. Reiniging met veeg- en zuigmachine

Gebruik een veeg- zuigmachine om de grondresten en ander organisch materiaal weg te halen. Erfgoed heeft speciale machines laten ontwikkelen die ontworpen zijn om de vloer optimaal te reinigen.

Klein teeltoppervlak (tot …. m2) : De Stefix 73 is ideaal om de kleinere teelt oppervlaktes schoon te maken. Deze machine die veegt niet alleen, maar zuigt ook fijne gronddeeltjes op! Met de compacte vormgeving en wendbaarheid is deze achterloopmachine met rijaandrijving ideaal in gebruik.

Groot teeltoppervlak (vanaf …..m2) : De Stefix 135 is een veeg/zuigmachine die ontwikkeld is om grote oppervlaktes van teeltvloeren schoon te kunnen maken. Gebruik voor zowel binnen- als buitenvloeren. Door de plaatsing en het model van de wielen, zult u nooit sporen rijden en op alle ondergronden kunnen rijden. Deze machine heeft een zeer laag eigen gewicht, en beschikt over een gemakkelijk te bedienen hydrostatische rijaandrijving.

IMG_0470IMG_0457P1010653 (2)

Stap 4. Herbevochtiging van de vloer

Maak de vloer opnieuw vochtig, zodat het 'vuil' los kan weken. Hierdoor laat het aangekoekte vuil makkelijk los en is het daarna eenvoudiger te verwijderen.

Stap 5. Reinig met een terrasreiniger

Behandel de vloer met een terrasreiniger die water toedient met een temperatuur van maximaal 80 ºC.

Let op: doe dit in combinatie met een schrob-borstel machine waarvan de waterstofzuiger het reinigingswater opzuigt en de poriën in het gronddoek weer helemaal open maakt

Stap 6. Nabehandeling met een reinigingsmiddel

Behandel tenslotte de vloer na met een breed werkend reinigingsmiddel, om alle microbiologische vervuiling en algengroei zo goed mogelijk te bestrijden.

Stap 7. Monitoring

Om de kwaliteit van het reinigingsproces te controleren is het belangrijk om een analyse uit te laten voeren op de aanwezigheid van ziekteverwekkers. Door monsters zowel voor als na een behandeling te nemen, is de kwaliteit van het reinigingsproces goed te bewaken.

Disclaimer

Omdat ErfGoed niet is betrokken bij de wijze waarop reiniging en ontsmetting worden toegepast, is ons bedrijf niet aansprakelijk voor de werking van de toegepaste middelen. Dit hygiëneprotocol geeft uitsluitend adviezen en richtlijnen, op basis van ervaringen. Wij gaan er vanuit dat u keuzes maakt voor middelen en dosering in samenspraak met zijn toeleverancier.

Afbeelding1

Tip 1: Voeg reinigingsmiddelen toe

Aan het water dat naar de vloer wordt gepompt kan een reinigingsmiddel worden toegevoegd. In samenspraak met uw leverancier kan de kweker een keuze maken voor het middel en de dosering. Ons advies is om te kiezen voor een middel met een lange werkingsduur.

Biologische middelen of koper zijn daarbij ook opties. Laat u goed informeren over de werking van de middelen, die is soms wat minder snel. Let er ook op dat een combinatie van chemische en biologische middelen niet kan.

In veel gevallen wordt het water uit de dagvoorraad “op smaak gemaakt”, wat betekent dat er meststoffen aan worden toegevoegd, vanuit de kunstmestbakken (A, B, enz.). Daarná kan een preventief middel worden toegevoegd. Het is erg belangrijk deze volgorde aan te houden. Dus eerst het water op smaak brengen en pas dan het middel toevoegen! Het reinigingsmiddel mag dus niet worden ingebracht in de kunstmestbakken (A, B, enz.) maar moet als laatste met een doseerpompje aan het water worden toegevoegd dat naar de teeltvloer wordt gepompt.

Tip 3: Meten is weten!

Het meten van de effecten van het reinigingsmiddel is belangrijk. Dat begint met het meten van de concentratie op het moment dat het water -na toevoeging van het reinigingsmiddel- naar de teelvloer wordt gepompt. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig een meting te doen van het water dat op de teeltvloer staat. Is er nog voldoende concentratie in het water aanwezig?

Tenslotte moet ook de concentratie in het retourwater worden gemeten. Op deze manier zijn er metingen in de hele watercyclus en kan worden vastgesteld of er voldoende preventieve reinigingsmiddelen aan het water zijn toegevoegd. Ons advies is om zeer regelmatig zelf metingen uit te voeren, maar ook om dit incidenteel door het toeleveringsbedrijf te laten doen.

P1010672