Wees voorbereid op de toekomst: investeer in voldoende en goed gietwater

Wees voorbereid op de toekomst: investeer in voldoende en goed gietwater

Wees voorbereid op de toekomst: investeer in voldoende en goed gietwater

Jun 13, 2024 10:15:00 AM

Water wordt schaarser. Niet alleen in droge perioden, maar ook in zijn algemeenheid. Door onder meer de bevolkingsgroei, de hogere levensstandaarden en de klimaatverandering zal het watertekort naar de toekomst toe steeds groter worden.

Daarnaast is de kwaliteit van water ook een grote uitdaging. Veel telers hebben niet door dat bijvoorbeeld bronwater ook een slechte kwaliteit kan hebben. De uitdaging is om voldoende goed kwalitatief water te hebben voor de toekomst. 

ErfGoed helpt u om hierop voor te sorteren, zodat u ook in de toekomst verzekerd bent van goed en voldoende gietwater. Wij geven u graag inzicht in de oplossingen die we kunnen bieden, om uw bedrijf op deze manier toekomst- en waterproof te maken.

1. Bieden van inzicht in waterstromenFlowchart water

Om gericht te kunnen werken aan een goede waterbeschikbaarheid en een optimale waterkwaliteit, is het zaak om goed inzicht te hebben in de waterstromen op en het watersysteem van uw bedrijf. Wij helpen u om de diverse stromen - wateropvang, -gebruik en -lozing - in kaart te brengen, zodat u een goed overzicht heeft. En omdat ErfGoed wereldwijd actief is, zijn we goed op de hoogte van de regels en ontwikkelingen in de diverse landen.

Hierdoor kennen we de trends en kunnen we goed inschatten wat u naar de toekomst toe kunt verwachten, bijvoorbeeld wat betreft wet- en regelgeving. Daarnaast maken we inzichtelijk welke droogteperiode uw bedrijf kan overbruggen. Dit vormt cruciale informatie bij de keuze voor de juiste opvang- en opslagsystemen. Al deze informatie bundelen we in een watermanagement-plan, waarmee u de route uitstippelt naar een toekomst met voldoende en goed gietwater!

2. Bieden van concrete oplossingen met het ErfGoed WaterSysteem

Om te kunnen blijven beschikken over voldoende gietwater, is het zaak om het hemelwater optimaal te benutten. ErfGoed biedt daartoe diverse systemen voor opvang en opslag, en helpt lozing tot een minimum te beperken. Tegelijkertijd helpen we voorkomen dat uw planten met hun ‘voeten’ in het water komen te staan; we zijn namelijk ook specialist in waterafvoer. Ook bieden we oplossingen voor verbetering van de waterkwaliteit.

Onze oplossingen/systemen in een notendop:

2.1. ErfGoed Masterplan

Goed voorbereid zijn vraagt om een lange termijn visie. Met het Masterplan kijken we samen met de teler naar de toekomstplannen. Op basis daarvan maken we een plan voor de kwekerij. En kijken we ook naar de benodigde hoeveelheid water. Daarin nemen we ook toekomstige ontwikkelingen mee. Denk aan beschikbaarheid van water die onder druk staat. 

Meer over het masterplan kunt u hier lezen. 

Download whitepaper

2.2. Wateropvang en -opslag

Hierbij gaat het onder meer om bassins en silo’s. We maken hierbij een splitsing tussen schoon water en water met veel en weinig voeding en/of ballastzouten. Op die manier kunt u uw planten te allen tijde de juiste kwaliteit water toedienen en het beschikbare water optimaal hergebruiken. Om verdamping tegen te gaan dekken we soms ook af met folie. 

Daarnaast beschikt ook de ErfGoedVloer over opvangcapaciteit, waardoor u heftige buien deels in de vloer kunt bufferen.

2.3. Water verpompen

Om de water op een efficiente manier door de kwekerij te pompen en weer te hergebruiken. Zorgen we voor de juiste pompunits, dompelpompen, etc. In het masterplan houden we ook rekening met de bnodigde capaciteit voor nu en in de toekomst. 

2.4. Waterkwaliteit

ErfGoed biedt diverse oplossingen voor waterontsmetting. Goed ontsmetten is een must om de kwaliteit van het water op peil te houden en dit optimaal te kunnen hergebruiken. En ook het scheiden van waterstromen, zoals hierboven beschreven, draagt ertoe bij dat het gewas in ieder groeistadium water van de juiste kwaliteit krijgt toegediend.

2.5. Waterafvoer

We leveren verschillende systemen en oplossingen om het overtollige water op een goede manier af te voeren. Denk bijvoorbeeld aan drainageslangen en pompen.

Goed om te weten: er zijn diverse subsidies beschikbaar voor de oplossingen en systemen die ErfGoed biedt. Wij kunnen u hierbij op weg helpen en een subsidieaanvraag in gang zetten.

Samen de schouders onder een gezonde en ‘waterrijke’ toekomst

ErfGoed helpt dus bij het genereren van inzicht en het opstellen van een plan van aanpak, om zo waterbeschikbaarheid en -kwaliteit richting de toekomst te waarborgen. Op die manier creëert u extra toekomstperspectief voor uw onderneming. En niet te vergeten: onze oplossingen helpen u ook om op een zuinige manier om te springen met het beschikbare water, waardoor lozen tot een minimum wordt beperkt. En dat draagt weer bij aan meer maatschappelijk draagvlak, geeft een ‘license to produce’. Meervoudige winst dus! Plan hieronder een gesprek voor meer informatie of download de flyer. 

Plan een gesprek 

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT