De betekenis van de naam ErfGoed

De betekenis van de naam ErfGoed

De betekenis van de naam ErfGoed

Sep 8, 2021 1:03:00 PM

Onze bedrijfsnaam ‘ErfGoed’ is voor de Nederlandse kweker gemakkelijk uit te spreken. Buitenlandse kwekers hebben er vaak wat moeite mee. Zeker in het begin. Maar beide vragen zich regelmatig af wat de betekenis is en waarom we voor deze bedrijfsnaam hebben gekozen.

Samengesteld woord

ErfGoed is een samengesteld woord. Het bestaat uit twee woorden, namelijk erf en goed (vandaar dat wij onze naam ook met twee hoofdletters schrijven: ErfGoed). Het woordje erf staat voor de ruimte om het huis. Voor telers is dat meestal de kwekerij. Als dat goed voor elkaar is, dan heeft een kweker wat hij nodig heeft om maximaal rendement te halen uit zijn inspanningen.


Cultureel erfgoed

In het Nederlands wordt het woord erfgoed vooral gebruikt in het kader van cultureel erfgoed. Daarmee doelt men op de voor onze cultuur en geschiedenis waardevol geachte kenmerken van die cultuur uit het verleden. Het omvat materieel en immaterieel erfgoed, zoals archeologische vondsten, kastelen, schilderijen, maar ook gebruiken en kennis.

Koploper blijven

Op dat laatste duidt ook onze naam. Nederland is internationaal gezien koploper in de tuinbouw. Dat heeft alles te maken met datgene wat onze voorouders ons hebben nagelaten. Op die kennis willen wij voortbouwen en zorgen dat we ook koploper blijven.

Verplichtingen

Het kiezen van een naam is nooit vrijblijvend. Het schept verplichtingen. Dat uit zich in onze manier van werken: we willen zuinig zijn op onze omgeving. Daarvoor werken we met de beste bedrijfsmiddelen en de meest duurzame materialen. Onze teeltvloeren gaan lang mee en worden van materiaal vervaardigd dat opnieuw gebruikt kan worden. Zo is 90% van het materiaal scheidbaar en recyclebaar.

Maar de belangrijkste factor is ons personeel. Iedereen bij ons werkt op een plek waar zijn of haar talenten het best tot zijn recht komen. 90% van ons personeel heeft een vast contract en het personeelsverloop is minimaal. De mensen die bij ons werken zijn dan ook vakmensen met een hoog kennisniveau die enorm gemotiveerd zijn om van iedere klus een topprestatie te maken.

Groen en blauw

Het logo van ErfGoed bestaat uit twee kleuren, groen en blauw. Groen staat natuurlijk voor groei, voor de planten die het op de teeltvloer van ErfGoed zo goed doen. Blauw staat symbool voor het water dat op een unieke manier via de teeltvloer wordt gegeven.

Tenslotte geven onze naam en de kleuren van ons logo aan waar wij als bedrijf voor staan: zorgvuldig omgaan met de grondstoffen die ons zijn gegeven. Dat doen we op een duurzame, betrouwbare en unieke manier. Onze hypermoderne teeltvloeren zijn daar het ultieme bewijs van.

Wil je trouwens weten hoe je onze naam écht uitspreekt. Bekijk dan dit filmpje!

 

 

Hugo Paans

Directeur

TERUG NAAR OVERZICHT