Druppelirrigatie

Druppelirrigatie is een irrigatiemethode, waarbij water met meststoffen bij de planten wordt gedruppeld door een stelsel van leidingen, slangetjes en druppelaars. Hierdoor wordt water bespaard. In de teelt in kassen wordt deze methode veel toegepast, waarbij elke plant zijn eigen druppelaar heeft.

Voor- en nadelen druppelirrigatie:

  • Exacte water- en meststoffengift
  • Arbeidsintensief
  • Ongelijkmatige ontwikkeling wortelgestel
  • Uitval door verstoppingen
  • Weinig flexibel, beperkingen in potmaat
  • Verlies van vloeroppervlak

nadelen druppelirrigatiedruppelirrigatie vloeroppervlak

Pascal Flament van kwekerij Serres de la Bleue uit het Franse Prémesques:

“We waren het druppelsysteem gewend. Dat is heel arbeidsintensief bij het opzetten en het oogsten van het gewas. Daar komt bij dat de slangetjes regelmatig verstopt raken en nogal eens kapot gebeten worden door de konijnen. Daar zijn we bij deze teeltvloer helemaal van af. Daarnaast hebben we nauwelijks uitval meer en je bespaart door het recirculatie systeem flink op je water en meststoffen.”

Wilt u meer informatie over de voordelen van een teeltvloer? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Download onze brochure