Freek Baars; Aardappelveredeling op de ErfGoedVloer

Freek Baars; Aardappelveredeling op de ErfGoedVloer

Freek Baars; Aardappelveredeling op de ErfGoedVloer

Sep 15, 2021 12:54:59 PM

Al 27 jaar zit hij in de veredeling. De eerste 24 jaar in het graan, sinds drie jaar in de aardappelen bij KWS POTATO B.V. in Nagele. “Als je eenmaal in de veredeling zit, wil je niet meer terug naar de productie. Van hectiek is hier geen sprake. Natuurlijk hebben we altijd de spanning of we tot een resultaat komen. In die zin is veredeling een vrij onzekere investering in de toekomst.” In gesprek met Freek Baars, technisch verantwoordelijke van de kas in Nagele waar sinds 2014 een ErfGoedVloer ligt met eb- en vloedsysteem.

De onderneming is een volle dochter van de KWS groep en begon in 2008 als joint venture met het veredelingsbedrijf Van Rijn. In 2011 kwam het bedrijf voor 100% in handen van KWS en werden er plannen gemaakt voor de bouw van een geheel eigen locatie in de Noordoostpolder. “In het verleden maakten we vooral gebruik van huurkassen met alle nadelige gevolgen van dien. Zeker als het ging om allerlei quarantaine ziektes.”


“We zijn hier vier jaar geleden begonnen op een compleet nieuwe locatie. De grond is gekocht van een van de laatst levende pioniers van de Noordoostpolder, boer Van der Weele. De kas beslaat in totaal 2.200 m². Samen met de hoofdaannemer hebben we gekozen voor de teeltvloer van ErfGoed met eb- en vloedsysteem. Dat gaat om zes delen van elk 200 m².”

 

Over de werking van de ErfGoedVloer is Baars heel uitgesproken: “Dit is voor de aardappelveredeling gewoon het beste teeltsysteem. Vooral het feit dat alle planten tegelijk en even lang water krijgen, is een belangrijk voordeel. Het is ongelofelijk als je ziet hoe homogeen het gewas op deze vloer is. Dat lukt je bijvoorbeeld niet op beton. En daar zit winst in. Denk bijvoorbeeld maar aan de eerste knol. Heb je allemaal dezelfde grootte, dan heb je ook een egaal veldresultaat.”

kws1kws2

Een ander belangrijk voordeel is volgens Baars de flexibiliteit: “Ik kan met trays, maar ook met 20 liter potten op deze vloer terecht. En dat maakt het werk een stuk gemakkelijker.” Ook het feit dat het watergeven automatisch gaat, is voor de kweker een groot verschil ten opzichte van voorheen. “Vroeger teelden we op tafels. Dat betekende dat je alles met de hand moest water geven. Dat was veel werk en van homogeniteit was geen sprake.”

“De boel blijft nu ook echt droog. Zo heb je geen last van een bladnatperiode, waardoor ziektes als phytophtora nauwelijks kans meer krijgen.”

Volgens Baars is de aardappelveredeling vooral gericht op een hogere opbrengst en betere ziekteresistenties. “Met dit werk staan we ten dienste aan de voedselvoorziening van een steeds groter wordende wereldbevolking.” Speerpunt van het bedrijf is dan ook de ontwikkeling van een hybride aardappel. Maar voordat dat zover is, zullen er nog wel wat liters water door de ErfGoedVloer stromen. “Veredeling is een zaak van lange adem. Eigenlijk ben je nooit klaar. Het kan altijd beter.”

Meer info op www.kws.com

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT