Wees kritisch op bedrijfsinvesteringen in tuinbouw: goedkoop is soms duurkoop

Wees kritisch op bedrijfsinvesteringen in tuinbouw: goedkoop is soms duurkoop

Wees kritisch op bedrijfsinvesteringen in tuinbouw: goedkoop is soms duurkoop

Jan 30, 2024 10:12:00 AM

Kwekers zijn vaak geneigd om te kiezen voor de goedkoopste materialen en bedrijfsbenodigdheden, om zo hun kostprijs binnen de perken te houden. Onder de streep is dit echter niet altijd het meest voordelig: het is vooral raadzaam om te kijken met welke investeringen u op lange termijn het beste product tegen de laagste kostprijs kunt maken. En dat betekent soms dat de keuze voor duurdere materialen en bedrijfsbenodigdheden per saldo méér oplevert. Ook een goed inzicht in de kostprijs is belangrijk om de juiste keuzes te kunnen maken.

In de praktijk kiezen boomkwekers en vaste plantentelers vaak voor een bepaalde afzetstrategie: óf ze zetten in op het leveren van een zo goedkoop mogelijk product óf ze willen vooral een kwalitatief hoogwaardig product leveren. “Maar deze zaken kunnen ook prima samengaan”, zegt Cor Bremmer, Commercial Director bij ErfGoed. “Uiteindelijk wil de consument namelijk in de eerste plaats een goed product, dat niet te duur is.”

Resultaat onder de streep

Om dit te realiseren, is het volgens Bremmer zaak om - bij het investeren in bedrijfsmiddelen - niet per definitie naar de goedkoopste optie te kijken. “Je moet vooral kijken met welke investeringen je uiteindelijk het beste product tegen de laagste kostprijs kunt maken. En dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je kiest voor een containerveld dat enkele tientallen procenten duurder is dan een ander veld. Maar dat wél twee keer zo lang meegaat en een betere plantkwaliteit oplevert. Ook hoef je dit veld niet te renoveren, wat veel geld scheelt. Onder de streep levert deze investeringen dus méér op: je weet een betere productkwaliteit te realiseren en de kosten per eenheid product zo laag mogelijk te houden.”

Test, oriënteer en kies

Bremmer haalt nog een ander voorbeeld aan: “Wanneer je als kweker een nieuwe teeltvloer wilt aanschaffen, kun je kiezen voor een berijdbare vloer, waar je met de heftruck op kunt. Dit is echter wel een duurdere optie. Maar tegelijkertijd biedt een dergelijke vloer meer mogelijkheden voor automatisering en dus arbeidsbesparing. Hierdoor kan dit per saldo toch de beste keuze zijn, kostentechnisch gezien. “

Bij een grote investering als een teeltvloer is het overigens ook belangrijk om niet over één nacht ijs te gaan. “Test daarom bijvoorbeeld eerst met een bepaald type vloer en oriënteer je goed; ga eens kijken bij collega’s elders in het land. Het kan daarnaast inspirerend zijn om een kijkje te nemen bij bedrijven in het buitenland. Deze kwekers zien je ook minder snel als concurrent en zijn daardoor vaak erg open. Kortom: kennisuitwisseling kan heel waardevol zijn en veel opleveren.”

Bepaal de terugverdientijd

Bremmer onderstreept wel dat het belangrijk is om hierbij ook je ‘toekomstvizier’ als ondernemer mee te nemen. “Wanneer je binnen vijf jaar wilt stoppen, zullen dergelijke hoge investeringen minder snel rond te rekenen zijn dan wanneer je nog tien of twintig jaar vooruit wilt. Ook die ‘horizon’ is belangrijk om mee te laten wegen. Kijk daarnaast naar de rentestand: als die minder hoog is, zijn investeringen per saldo minder duur en is dus ook sprake van een kortere terugverdientijd.”

Een ander belangrijk aspect is óf en in hoeverre je als teler gebruik gaat maken van een bepaalde investering. “Kijk daar kritisch naar, want dat bepaalt in belangrijke mate of de investering rendabel te maken is en binnen een redelijke termijn kan worden terugverdiend.”

Cijfermatige aanpak

Tot slot benadrukt Bremmer dat het, om te bepalen wat een juiste investering is, ook belangrijk is om een goed inzicht te hebben in je kostprijs. “Het valt mij regelmatig op dat ondernemers niet goed weten wat de kostprijs van hun product precies is. Het is belangrijk om daar voldoende tijd en aandacht aan te besteden, hier een goed inzicht in te hebben. Want als je bijvoorbeeld weet hoe groot het aandeel arbeid is in je totale kostprijs, kun je ook beter bepalen of automatiseren, al dan niet lonend is. En houd goed bij hoe lang je bezig bent met bepaalde handelingen. Zodat je - wanneer je bijvoorbeeld investeert in het automatiseren van de oogst - ook wéét wat dit oplevert in euro’s. Kortom: doe niet te veel op gevoel, maar ga voor een cijfermatige aanpak en onderbouwing.”

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT