Waterkwaliteit meten: het hoe, wat en waarom!

Waterkwaliteit meten: het hoe, wat en waarom!

Waterkwaliteit meten: het hoe, wat en waarom!

Oct 25, 2022 9:31:57 AM

‘Meten is weten, gissen is missen’, zo luidt het gezegde. En dat is precies de reden dat we zoveel meten; we willen onze besluiten baseren op feiten! Ondernemers voeren daarom steeds meer data-analyses uit, ook op het gebied van water. Dit om inzicht te verkrijgen in het verbruik, in datgene wat de plant nodig heeft, in de effecten van de weersverwachting op de waterbehoeften, et cetera. Maar metingen kunnen ook helpen om een goed beeld te krijgen van de waterkwaliteit. We beantwoorden drie prangende vragen rond dit thema.

 Wat kunt u zelf meten als het gaat om waterkwaliteit? 

Wanneer u de beschikking heeft over de juiste meetinstrumenten kunt u de pH en EC in kaart brengen. Op basis hiervan kunt u, afhankelijk van de plantbehoefte, eenvoudig de voeding bijsturen. 

Welke metingen kunnen andere partijen uitvoeren?  

Toeleveranciers van meststoffen en reinigingsmiddelen kunnen de hoeveelheid bacteriën in het water inzichtelijk maken, met een zogeheten ATP-meter. Het water bevat zowel goede als slechte bacteriën. Het onderscheid hiertussen kunnen toeleveranciers niet maken, maar zij hebben wel globale richtlijnen voor de gewenste totaalhoeveelheid aan micro-organismen.   

Om een beter beeld te krijgen van het type micro-organismen dat aanwezig is in het water, is het zaak om regelmatig een monster naar een laboratorium te sturen. Op basis hiervan kan de samenstelling van de meststoffen - indien nodig - worden aangepast. 

Ons advies – en daarmee sluiten we aan bij het advies van experts - is om één keer in de vier weken een dergelijk monster te nemen en te laten analyseren.  

 Daarnaast is het goed om minimaal één keer per jaar de kwaliteit van het oppervlaktewater in kaart te brengen. Dit is natuurlijk alleen nodig wanneer u het oppervlaktewater in perioden van droogte inzet om te voorzien in uw gietwaterbehoefte. Inzicht in de diverse kwaliteitswaarden, maakt snel anticiperen en bijsturen mogelijk. Dit is ook het advies van Teake Dijkstra, tuinbouwadviseur bij Delphy (zoals u kunt lezen in onze whitepaper over watermanagement).

Waarvoor kunt u de meetresultaten gebruiken?  

Deze meetresultaten kunt u inzetten om de bemestingssamenstelling en de EC en pH aan te passen en bij te sturen. Let wel op: de behoeften van een plant verschillen per groeifase. In de vegetatieve fase heeft de plant andere meststoffen nodig dan in de generatieve fase.  

Lees meer over water in onze whitepaper over water management.

New call-to-action

 

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT