Wat levert duurzaam telen de kweker op? [5 punten]

Wat levert duurzaam telen de kweker op? [5 punten]

Wat levert duurzaam telen de kweker op? [5 punten]

Jan 18, 2022 10:30:00 AM

Vanuit ErfGoed zien we veel kansen om duurzaam te telen. We blijven met onze ontwikkelingen al jaren de wetgeving voor en nemen ruim de tijd om onze innovaties te testen. Daarnaast levert het weerbare vitale planten en dus meer rendement op! 

1. Vitaler en mooier gewas

Een plant verlangt naar de juiste natuurlijke teeltomstandigheden. Met duurzaam telen probeer je dat na te bootsen en een juiste water-, energie- en assimilatenbalans te vinden. Over deze balansen vertelt het boek over Plant Empowerment meer ( beschreven door ir. P.A.M Geelen, ir. J.O. Voogt en ing. P.A.M. van Weel).

Hoe creëer je de juiste omgeving? Door een combinatie van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen, een juiste vloer, ventilatie, belichting en andere elementen die het microklimaat beïnvloeden. Bij het juiste microklimaat groeit er een betere plant die ook beter beschermd is tegen ziektes. Dit leidt tot minder uitval, een mooiere plant, een uniform gewas, minder gewasbeschermingsmiddelen en dus uiteindelijk meer rendement.

Voorbeeld: Als je niet goed geslapen hebt en erg moe bent, is de kans groter om ziek te worden door een collega die verkouden is. Ben je uitgerust en eet je gezond, dan ben je veel weerbaarder. Dit geldt voor planten op een vergelijkbare manier ook.

2. Kostenbesparingen en meer opbrengsten

Kwekers besparen op termijn kosten met duurzaam telen. Hoe snel dit is, hangt natuurlijk van de investering af. Het hergebruiken heeft direct effect op de inkoopkosten of het levert geld op door het verkopen van deze grondstoffen. Meststoffen en water kunt u direct hergebruiken. Vaak gaat daar wel een grote investering aan vooraf. Ook besparen kwekers op gas en andere vormen van energie.

Bij ErfGoed nemen we deze besparingen mee in ons rekenmodel voor kwekers. Over dit rekenmodel kunt hier meer lezen. Tip: ABN AMRO kijkt naar de relatie tussen CO2-reductie en uw kostenreductie. Hier kunt u daar meer over lezen.

3. Zekerheid voor de lange termijn

Banken zijn sneller bereid om bedrijven die voor een duurzame bedrijfsvoering gekozen hebben krediet te geven, leveranciers stellen steeds meer eisen en consumenten worden kritischer. Deze trends gaan we niet keren. Dat betekent dat wij moeten veranderen. Anders zullen we op de langetermijn onze producten niet meer kunnen verkopen of problemen krijgen met de financiering voor uitbreiding van de kwekerij. Kortom: duurzaam telen levert ons een toekomstbestendig bedrijf op.

“De Rabobank heeft duurzaamheid onderdeel gemaakt van het kredietbeleid omdat dit belangrijk is voor het bestaansrecht van bedrijven op de lange termijn. Om te toetsen of bedrijven en hun investeringen aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoen, gebruiken we voor iedere land- en tuinbouwsector een sectorspecifieke duurzaamheidsmatrix.” Zie website Rabobank.

Naast dat banken duurzaam werkende kwekers sneller krediet zullen verlenen, vindt Adriaan dat kwekers moeten veranderen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.“Het is een must, we moeten veranderen. Straks verandert de markt ineens en dan moeten we verplicht verduurzamen. Dit willen we graag voor zijn, zodat we voldoende tijd hebben om te leren.”

4. Goed imago voor klanten, medewerkers en andere stakeholders

Op een verantwoorde manier met de wereld omgaan levert doorgaans een goede naam in de markt op. Rens van Antwerpen (Optiflor): “Wij zijn bewust gaan verduurzamen omdat de markt er naar vraagt. Je wilt dat consumenten je planten blijven kopen. Dan moet je veranderen, anders gaat dat ten koste van je imago. En uiteindelijk zullen consumenten je producten minder snel kopen”.

Florensis voelt ook de verantwoordelijkheid naar de markt. “We zijn een groot bedrijf en hebben daarom ook een grote verantwoordelijkheid. Daar zijn we ons bewust van en daarom willen we ook verduurzamen.”

Verantwoord ondernemen draagt ook bij aan een positief beeld en gevoel bij (toekomstige) medewerkers. Hierdoor wordt uw bedrijf ook aantrekkelijker als werkgever (bron: magazine Svensson jaargang 10 uitgave 15). Als een bedrijf goed bekend staat, zal een bank sneller geneigd zijn om krediet te geven. Dat is natuurlijk weer goed voor toekomstige investeringen. Zo heeft een goed imago allerlei positieve neveneffecten.

5. Nieuwe producten & nieuwe markten

Wanneer kwekers met andere ogen naar afval kijken, kunnen er ook nieuwe kansen ontstaan. Het zal misschien geen kernactiviteit worden, maar het is wel mooi meegenomen. Het kost u leergeld, maar het zorgt uiteindelijk voor extra inkomsten en minder afvalkosten.

Zo zijn er bijvoorbeeld initiatieven om plantenafval te gebruiken voor andere producten, zoals katoen. Een voorbeeld kwam langs in de pers (zie bericht): “In een onderzoek door laboratorium VARTA werden twintig grote sierteeltgewassen onderzocht, en dan met name de plantinhoudstoffen. Dit leidde tot enkele nieuwe producten, zoals verschillende soorten bloempapier; dat papier kan weer door het eigen bedrijf of door de sector gebruikt worden.

Hiervoor zijn bij verschillende kwekers vezels verzameld; van deze vezels is papier gemaakt. Het rapport dat werd overhandigd, is op een papiersoort gedrukt wat voor 20% uit reststromen van verschillende bloemen is gedrukt; aan de geur van het papier is de herkomst nog ruiken. Een consortium werkt aan het doorontwikkelen van dit product.”

Whitepaper: Kansen van duurzaam telen

Meer informatie over duurzaam telen? Download ons whitepaper over de kansen van duurzaam telen voor de sierteelt. 

Download de Whitepaper

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT