Wat is het juiste moment om te investeren in een kas of containerveld?

Wat is het juiste moment om te investeren in een kas of containerveld?

Wat is het juiste moment om te investeren in een kas of containerveld?

Dec 8, 2022 1:39:15 PM

Het zijn lastige tijden voor de West-Europese glastuinbouw; de energiecrisis houdt de sector al geruime tijd in zijn greep. Veel ondernemers denken op dit moment dan ook niet of nauwelijks na over de verdere doorontwikkeling van hun bedrijf, door bijvoorbeeld te investeren in een nieuwe kas of teeltvloer/containerveld. Dat is aan de ene kant heel logisch. Anderzijds stel ik ondernemers ook wel eens de vraag: waarom zou je nu níet een nieuwe kas bouwen of een teeltvloer/containerveld aanleggen? 

Kies investeermoment op basis van lange termijn

Het gaat immers om langetermijninvesteringen, die je doet voor minimaal  tien tot vijftien jaar. En feit is dat we in de tuinbouw om de paar jaar te maken krijgen met een dip. Hier kun je je bedrijfsvoering echter niet van laten afhangen. Het is - op voorwaarde dat je de financiële middelen hebt om te kunnen investeren -  zaak om je keuzes niet te laten bepalen door de waan van de dag. Houd vast aan de langetermijnstrategie die je hebt bepaald.

Ofwel: houd de stip op de horizon in het vizier, ook in lastige tijden. Zodat je je langetermijndoelen weet te realiseren en je bedrijf ‘toekomstproof’ is en blijft. De ervaring leert dat ondernemers die op deze manier ‘in de wedstrijd staan’ en blíjven doorontwikkelen doorgaans een voorsprong creëren en succesvoller zijn. En in zijn algemeenheid zien we ook dat telers die ondernemerschap tonen en een duidelijke langetermijnvisie hebben, eerder commitment krijgen van een bank en dus meer financiële mogelijkheden hebben.  

Meer ‘meedenkruimte’ bij toeleveranciers
P1010483-1

Maar nú investeren in een nieuwe kas of teeltvloer/containerveld kan ook in andere opzichten interessant zijn. De afgelopen jaren waren kassenbouwers en toeleveranciers ontzettend druk en waren er vaak lange wachttijden. Nu hebben deze partijen meer ruimte en dus ook meer tijd om mee te denken. Ook kunnen ze sneller aan de slag met een project. En doordat de markt minder ‘overspannen’ is, worden de prijzen waarschijnlijk ook interessanter. 

Bijkomend voordeel is dat er - bij de investering in een nieuwe kas of teeltvloer/containerveld – vaak ook subsidies of gunstige fiscale regelingen te verkrijgen zijn,  dikwijls in combinatie met andere investeringen. Hierover schreven we afgelopen jaar een blog. Zeker wanneer je aan de slag gaat met innovaties. Klop daarom altijd aan bij een subsidie-adviseur, om inzicht te krijgen in de mogelijkheden op dit vlak. En ook wij als ErfGoed helpen u hier graag bij. 

Investeren in duurzame oplossingen

De huidige tijd maakt ook duidelijk dat verder verduurzamen een must is; we zullen als glastuinbouw van het gas af moeten om bestaansrecht te houden. Het is namelijk heel aannemelijk dat de energieprijzen nooit meer teruggaan naar het niveau van pakweg twee jaar geleden. Een investering in bijvoorbeeld een nieuwe kas is daarom ook een perfect moment om stappen te zetten op het gebied van verduurzaming. Bijvoorbeeld door innovatieve systemen voor ontvochtiging aan te schaffen. En dergelijke systemen zijn, met de hoge energieprijzen van dit moment, ook sneller terug te verdienen.

Loop vooruit op wet- en regelgeving door te investeren in nieuwe kas of teeltvloer/containerveld

De aanschaf van een nieuwe kas of teeltvloer/containerveld vormt daarnaast een perfect moment om te anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van recirculatie en emissieloos telen. Zulke aanpassingen zijn vaak lastig door te voeren in een bestaand bedrijf. 
Verder kan zo’n investering bijdragen aan een beter rendement, of een lagere kostprijs per eenheid product. Bijvoorbeeld doordat bij een nieuwe teeltvloer meer planten per m² kunnen worden geplaatst, minder uitval optreedt en efficiënter kan worden geteeld. 

Gebruik de input van medewerkers

Tot slot: drink ook eens af en toe een bak koffie met uw medewerkers, collega’s of een van onze mensen, om samen over zaken te sparren. Dat kan ook tot nieuwe inzichten en ideeën leiden, en u op deze manier vooruit helpen. Immers: alleen ga je sneller, samen kom je verder! 

Bent u van plan in de nabije toekomst te investeren in een nieuwe kas of containerveld/teeltvloer? Download de onderstaande whitepaper om een goede keuze te maken.

New call-to-action

Hugo Paans

Directeur

TERUG NAAR OVERZICHT