Succesvol automatiseren begint bij uniform product

Succesvol automatiseren begint bij uniform product

Succesvol automatiseren begint bij uniform product

Feb 13, 2024 10:23:00 AM

Arbeid is schaars in de boomkwekerij- en de vaste plantensector. Steeds meer ondernemers oriënteren zich daarom op de mogelijkheden van automatisering. Een uniform product - in alle fasen van de teelt - is echter cruciaal om ‘handjes’ succesvol en efficiënt te kunnen vervangen door machines.

Uniforme vaste planten en bomen

Automatiseren is vandaag de dag het credo. Ondernemers staan er vaak echter onvoldoende bij stil dat machines alleen succesvol en efficiënt kunnen worden ingezet wanneer álle planten hetzelfde zijn. “Uniformiteit is een must om te kunnen automatiseren”, stelt Cor Bremmer, Commercial Director bij ErfGoed. “Dat betekent dat alle planten even groot moeten zijn, in iedere teeltfase, en ook tegelijkertijd moeten bloeien. Wanneer dit laatste het geval is, kun je ze immers allemaal samen - en dus machinaal - verzamelen en oogstklaar maken.”

Uniforme watergift en drainage

Het creëren van een uniform product vergt aandacht en actie in alle teeltfasen. Het is belangrijk om hier al alert op te zijn bij het kiezen van het uitgangsmateriaal en vervolgens in alle bewerkingsfasen. “Dus bij het steken van stekken, het oppotten, het wijder zetten, het snoeien, de watergift, de bemesting, et cetera”, zegt Bremmer. “Zorg ervoor dat je de plant in iedere teeltfase zoveel mogelijk hetzelfde behandelt. Ofwel: uniformiteit moet leidend zijn bij alle teelthandelingen. Overigens kan een ErfGoedVloer hier een belangrijke bijdrage aan leveren; deze vloer draagt bij aan een uniforme watergift, een uniforme drainage en een uniforme bemesting.”

Is onverhoopt toch sprake van verschillen tussen producten, waardoor sorteren nodig is, doe dit dan zoveel mogelijk aan het begin van de teelt, adviseert Bremmer. “Dan maak je verschillende partijen, die je vervolgens weer per partij specifiek en uniform behandelt.”

Wanneer de productuniformiteit op orde is, kan het verzamelen van de planten zoals aangegeven worden geautomatiseerd met behulp van een heftruck en robot. Daarnaast kunnen machines worden ingezet voor bijvoorbeeld snoeien en het wijder zetten van potten. “Kortom: succesvol automatiseren begint bij een uniform product.”

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT