Samen sterker uit de crisis!

Samen sterker uit de crisis!

Samen sterker uit de crisis!

May 5, 2022 1:46:38 PM

Het zijn roerige tijden. Na de coronacrisis hebben we nu te dealen met de oorlog in Oekraïne en met een stevige energiecrisis. Dat zet de situatie binnen de glastuinbouw op scherp. Telers zoeken naar mogelijkheden om energie te besparen en de kosten zoveel als mogelijk te beperken. Dat is logisch en goed, zeker voor de korte termijn.

Maar deze nieuwe situatie daagt ook uit om je bedrijfsvoering eens goed onder de loep te nemen, ‘out of the box’ te denken en de strategie richting 2030 en verder te herijken.

Eerdere crises hebben aangetoond dat moeilijke tijden ons veel kunnen opleveren. Het maakt namelijk wat los, dwingt tot creativiteit en haalt je als ondernemer uit de waan van de dag. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de financiële crisis in 2008, die de glastuinbouw en ook ons als ErfGoed hard raakte. We zijn toen als team samen gaan kijken: wat kunnen we anders doen, waar liggen kansen? Dat leidde er uiteindelijk toe dat we ons ook op buitenlandse markten zijn gaan begeven; achteraf gezien een uitermate succesvolle zet!

Dit voorbeeld illustreert dat crises ook kansen bieden, juist omdat een moeilijke situatie dwingt tot actie. Af en toe hebben we met zijn allen een wake-up-call nodig.

Ook de huidige situatie kan bijdragen aan nieuwe inzichten en een stimulans vormen om zaken beters en anders te doen. Hoe u dat concreet aanpakt? Door het hoofd niet te laten hangen, maar de schouders eronder te zetten en uw blikveld te verbreden. Bijvoorbeeld door met uw medewerkers samen te gaan zitten, met een lege flip-over. De vraag die dan op tafel ligt is: wat is binnen de huidige kaders en in de nieuwe werkelijkheid het ideaalplaatje van ons bedrijf richting de toekomst? Welke stip zetten we op de horizon en hoe kunnen we daar naartoe bewegen?

In dit proces kunnen heel veel aspecten aan bod komen en de revue passeren. De uitdaging is vooral om breder te denken, ‘heilige huisjes’ los te laten. Kunnen we de inzet van warmte niet meer differentiëren; noem het precisieverwarming? Dat zou naar mijn mening veel kunnen opleveren. En natuurlijk past dit ook perfect in het plaatje van nog meer data gestuurd telen en zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de behoeften van de plant.

Samenvattend: laat de huidige crisis een stimulans zijn om te komen tot vernieuwing en verbetering. Durf zaken anders te doen, experimenteer en zorg dat u de kansen in plaats van de bedreigingen ziet. Natuurlijk bieden ervaringen uit het verleden geen garanties voor de toekomst. Maar ik ben ervan overtuigd dat we, met deze houding en aanpak, hier als sector beter uit zullen komen. Ofwel: laat deze crisis de basis zijn voor sterker ondernemerschap en een sterkere sector!

Meer artikelen/nieuw ontvangen van ons?  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Hugo Paans

Directeur

TERUG NAAR OVERZICHT