Phalaenopsis: meer flexibiliteit en kwaliteit op ErfGoedVloer

Phalaenopsis: meer flexibiliteit en kwaliteit op ErfGoedVloer

Phalaenopsis: meer flexibiliteit en kwaliteit op ErfGoedVloer

Sep 17, 2021 9:36:57 AM

De phalaenopsisteler meer flexibiliteit bieden. Dat was het doel van ErfGoed toen ze aan de experts van Delphy en het Improvement Centre vroegen om samen met ErfGoed te onderzoeken of Phalaenopsis op een teeltvloer floreert. Is de teeltvloer vergelijkbaar of zelfs beter dan de traditionele roltafel? Tijdens deze proef werd duidelijk dat de ErfGoedVloer met beluchting grote voordelen biedt ten opzichte van de betonvloer en de roltafel.

“In het verleden had een gemiddelde teler tweehonderd verschillende cultivars en daarmee ook veel transportmomenten”, vertellen directeur Hugo Paans en onderzoeksleider Cock van Bommel van ErfGoed. “Tegenwoordig is het aantal rassen sterk teruggelopen en kiest een teler vooral voor cultivars die zich uniform ontwikkelen. Ook door betere teelttechnieken worden veel uniformere planten geoogst. Daarmee is het aantal transportmomenten sterk afgenomen. Een eenvoudige transportband is nu voldoende. Dat maakt de teelt een stuk goedkoper. Via de transportband brengt de teler de planten in de kas en van de vegetatieve naar de generatieve ruimte. Het laatste transportmoment is naar de verwerkingsruimte. Dat biedt mogelijkheden voor de teelt van dit gewas op de ErfGoedVloer.”

Proeven

De proeven zijn uitgevoerd op zestien teelttafels met vier verschillende teeltvloeren en twee verschillende potten, een zwarte en een transparante pot. Op zestien teelttafels is Phalaenopsis geteeld op een ErfGoedVloer met en zonder beluchting van onderuit, een betonvloer en een vloer met bevloeiingsmat. Op een gazenbodem tafel simuleerden de onderzoekers het gebruik van roltafels.

De bekende transparante pot, die veel gebruikt wordt voor phalaenopsis, maakt geen contact met de teeltvloer. Daarom is er ook getest met een alternatieve, zwarte pot. Deze maakt wel contact met de vloer.

ErfGoedVloer met beluchting

De onderzoekers beoordeelden het teeltresultaat op een aantal cruciale punten, zoals aantal takken, plantlengte, knoppen en rijpheid. Uit het onderzoek bleek dat de Phalaenopsis in een zwarte pot op een ErfGoedVloer met beluchting de beste kwaliteit heeft. Bij deze vloer had het gewas het hoogste percentage planten met 2 takken, waren de planten het langst en hadden ze de meeste knoppen.

Door in de laatste maand van de teelt uitsluitend onderdoor water te geven, was er geen kans op smet of pokken. Van Bommel: “Dit is een van de sterke punten van de ErfGoedVloer, het gewas blijft droog.

Paans: “De ErfGoedVloer met beluchting is dus uitermate geschikt voor Phalaenopsis, maar ook voor andere teelten. Daardoor kunnen we de phalaenopsiskweker veel flexibiliteit bieden. En gemak, want naast teeltresultaat heeft deze teeltvloer natuurlijk ook andere voordelen.”

Bent u geïnteresseerd in de uitgebreide resultaten van het onderzoek of wilt u eens doorpraten met een van onze adviseurs? Neem dan contact met ons op.

 

Feiten en cijfers: 

  • Start proef: 28 mei 2019
  • Einde vegetatieve fase: 17 december 2019
  • Einde teelt: 11 mei 2020
  • Cultivar: Leads (Anthura)

 

Conclusies

Groeiverschillen in de vegetatieve fase tussen de verschillende behandelingen waren op het oog niet groot. Er is geen enkele plant uitgevallen door ziekte. Potworm(vraat) is niet waargenomen. De Phalaenopsisplanten op een ErfGoedVloer met beluchting zijn in een destructieve meting aan het einde van de opkweek als beste beoordeeld. De planten waren zowel bovengronds als ondergronds netjes gegroeid, acceptabel uniform en hadden soms een ietwat lichte (= gewenste) bladkleur. In week 51-2019 is de kas koud gezet op gemiddeld 19° C. Na acht weken in de koeling is de temperatuur richting 20° C gegaan. Achttien weken vanaf koelen heeft de eindbeoordeling plaatsgevonden. Het percentage 2-tak varieerde hierbij sterk per behandeling: van 74% 2-tak op een betonvloer tot 87% op een ErfGoedVloer met beluchting. In een vervolgonderzoek wordt gekeken hoe de ErfGoedVloer zodanig aangepast kan worden dat de droging en activiteit van onderuit optimaal gestuurd kan worden.

Aad van Holsteijn, Phalaenopsisadviseur, Delphy

Hugo Paans

Directeur

TERUG NAAR OVERZICHT