Hoe zorg je dat irrigatiewater gegarandeerd schoon is?

Hoe zorg je dat irrigatiewater gegarandeerd schoon is?

Hoe zorg je dat irrigatiewater gegarandeerd schoon is?

Jun 27, 2023 10:30:00 AM

Naast voldoende gietwater, is het ook zaak dat u te allen tijde kunt beschikken over schoon gietwater. ErfGoed denkt wat dit betreft graag met u mee. Ook voor de lange termijn: in een ‘ErfGoed Masterplan’ schetsen we de ontwikkeling van uw bedrijf en leggen we vast hoe u ook in de toekomst verzekerd bent van kwalitatief hoogwaardig gietwater.

Maar ook in uw watersysteem vergt schoon gietwater continu aandacht. In deze blog doorlopen we de diverse fasen/onderdelen van uw watersysteem - uitgaande van een situatie met een ErfGoedVloer Excellent en bijbehorende watertechniek - en geven we advies over de te ondernemen acties. 

1. Kies de juiste filtermethode voor uw situatie   

Het water op tuinbouwbedrijven is afkomstig uit diverse bronnen. Vaak bevat dit uitgangswater ongewenste elementen; denk bijvoorbeeld aan metalen of mineralen. Deze kunnen worden uitgefilterd middels diverse filtratietechnieken. Weten voor welke filtratietechniek u het beste kunt kiezen? Lees dan deze blog . 

2. Houd het water zo koel mogelijk

Vervolgens wordt het water meestal opgeslagen in bassins of silo’s. Instraling van de zon kan in dit geval zorgen voor algengroei, wat vanzelfsprekend ongewenst is. Om dit te voorkomen, is het zaak om het bassin of de silo af te dekken en ervoor te zorgen dat het water in beweging blijft. Houd het water daarnaast zo koel mogelijk (mits uw teelt dit toelaat natuurlijk) en zorg ervoor dat dit zo min mogelijk nutriënten bevat. Deze laatste twee zaken kunnen ook al deels worden getackeld door een goede afdekking: hierdoor daalt namelijk de watertemperatuur (er is immers geen zoninstraling meer) 

3. Filter en ontsmet het water

Het water uit de bassins en silo’s gaat naar de pompunits, waar het wordt gefilterd. De manier van filtratie hangt onder meer af van het irrigatiesysteem. Wanneer bijvoorbeeld wordt gewerkt met spuit- of gietbomen of druppelirrigatie, zullen ook de fijnere deeltjes uit het water moeten worden gefilterd. Dit om verstopping te voorkomen.

Daarnaast installeren wij als ErfGoed altijd injectiepompen in de pompunits, waarmee we ontsmettingsmiddel (gestabiliseerde waterstofperoxide, biologische middelen of soms ook wel chloor) toevoegen aan het water. Op die manier voorkomen we dat aanslag van algen en bacteriën - een zogeheten biofilm - ontstaat in de leidingen. 

Bij de pompunits staan ook de mestbakken. Ook hier kunnen algen prima in gedijen, mede vanwege de grote hoeveelheid voedingsstoffen die aanwezig is. Het is daarom zaak om ook wat dit betreft maatregelen te treffen. Houd het water in de mestbakken bijvoorbeeld in beweging, zorg ervoor dat er geen zonlicht bij kan en voorkom dat de watertemperatuur te zeer oploopt. 

4. Gebruik het juiste bovengrondse leidingwerk

Om het water schoon te houden, vergt ook het bovengrondse leidingwerk de nodige aandacht. Om de zon te weren en te voorkomen dat het water te zeer opwarmt en dat algengroei ontstaat, gebruiken we bij bovengronds leidingwerk altijd een tweelaagse pvc-buis die van buiten wit is en van binnen zwart. is een eenvoudige truc om algengroei onder de duim te houden. 

5. Filtering door gesteente

Uiteindelijk komt het water terecht in de ErfGoedVloer Excellent. Door de gesteentelaag, bestaande uit steentjes met een verschillende diameter, heeft deze vloer een filterende werking. De fijnere deeltjes en ook het organisch materiaal worden eruit gefilterd. Hierdoor is het retourwater optisch mooi schoon en bevat dit geen organisch materiaal of voedingstoffen, die de algengroei kunnen stimuleren. Dit maakt hergebruik van het water eenvoudiger.

6. Extra filtering in sommige situaties

Soms is toch nog een extra filtratie- of ontsmettingstap nodig, voordat het water opnieuw kan worden ingezet. Dit hangt onder meer af van de teelt en de infectiedruk. Weten welke filtratietechniek u het beste kunt inzetten? Lees deze blog . 

New call-to-action

Liever een persoonlijk gesprek om de filtermethode voor uw kwekerij te bespreken? Klik dan hier. 

 

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT