Hoe overbrugt u droge perioden als teler? 4 belangrijke tips!

Hoe overbrugt u droge perioden als teler? 4 belangrijke tips!

Hoe overbrugt u droge perioden als teler? 4 belangrijke tips!

Jul 4, 2023 10:30:00 AM

Het klimaat verandert en droge perioden komen steeds vaker voor. Hierdoor staat de beschikbaarheid van water voor de agrarische sector onder druk. En daarmee ook de zekerheid om de juiste kwaliteit plant te leveren aan uw afnemers.  Hoe zorgt u er als kweker voor dat u droge perioden kunt overbruggen, ook richting de toekomst? Vier cruciale en strategische tips om te voorkomen dat droogte uw bedrijf hard raakt. De kern: vang zoveel mogelijk water op en beperk uw verbruik zoveel als mogelijk. 

1.    Zorg voor voldoende leiding- en opslagcapaciteit

Om goed bestand te zijn tegen droge perioden, is het zaak om het water dat wél beschikbaar is zo goed mogelijk op te vangen. Zorg daarom voor een voldoende groot bassin en silo’s en wees alert dat de leidingscapaciteit op orde is. Stel hiervoor een toekomstbestendig plan op (hier kunt u daar meer over lezen).  Dit plan schetst de verdere ontwikkeling en structuur van uw bedrijf, met een focus op terreininrichting en watermanagement.

Hoe groot uw leiding- en opslagcapaciteit precies moet zijn, bepalen we onder meer op basis van klimaatgegevens van uw locatie. Hoeveel neerslag valt er gedurende een jaar, en in welke periode valt de meeste regen? En in hoeverre ‘matcht’ dit met de watervraag vanuit uw teelt? Hoeveel regen valt er op piekmomenten, en wat is nodig om deze neerslag op te vangen? Al deze zaken nemen we mee bij het bepalen van de benodigde opslagcapaciteit. Ook nemen we de toekomstige ontwikkeling van uw bedrijf hierin mee. Hoe ziet uw kwekerij er over tien jaar uit en hoeveel opslagcapaciteit is dan nodig? 

Ook alternatieve waterbronnen - denk aan bronwater of oppervlaktewater - worden meegenomen in de calculatie. Dit kan leiden tot een reductie van de benodigde opslagcapaciteit. Maar let wel op: vaak is bron- en oppervlaktewater van minder goede kwaliteit dan regenwater.  

2.    Creëer een scheiding van waterstromen 

De voedingswaarde ofwel EC van de verschillende waterstromen op uw bedrijf verschilt. Regenwater dat op uw kasdek of trayveld valt, heeft doorgaans een lage EC, terwijl in water dat is ingezet voor beregening nog de nodige voedingsstoffen zitten. Scheid deze waterstromen zoveel als mogelijk en sla deze apart op. 

Het is hierbij zaak om het water met een hoge EC zo snel mogelijk te hergebruiken. Op deze manier heeft u zo min mogelijk opslag van water met een hoge EC, wat algengroei in de opslag helpt te voorkomen. En door het water met een hoge EC apart op te slaan, bespaart u daarnaast op kosten voor meststoffen. Water met een lage EC kunt u dan inzetten als voorraad voor de lange termijn, om zo droge perioden (beter) te overbruggen. Op die manier zorgt u voor een slim hergebruik van uw water!

3.    Spring zo zuinig mogelijk om met het beschikbare water

Het lijkt een open deur, maar ook zoveel mogelijk besparen op uw waterverbruik helpt om droge perioden te overbruggen. ErfGoed biedt diverse tools hiervoor. Zo is er de Efford ErfGoedVloer (een feature van onze ErfGoedVloer Premium), waarbij het mogelijk is om de gravellaag tijdelijk te voorzien van een laag water. Dit zorgt voor een hogere RV tussen de planten, wat resulteert in méér verdamping. Dat draagt bij aan een beter en actiever klimaat én er hoeft minder te worden beregend gedurende de zomermaanden. We horen van telers dat de watergeeffrequentie significant kan worden gereduceerd. 

Bijkomend voordeel is dat de schimmeldruk in buitenteelten op deze manier wordt verlaagd. In dergelijke gewassen moet gedurende de zomermaanden meestal ’s nachts worden beregend, aangezien overdag irrigeren het risico op verbranding met zich meebrengt. Maar in de nacht beregenen zorgt wel weer voor een hogere schimmeldruk. Ook deze kan dus binnen de perken worden gehouden met de Efford ErfGoedVloer. 

Naast de Efford ErfGoedVloer kan ook de ErfGoedVloer Excellent helpen om water te besparen. Het is namelijk mogelijk om deze vloer gedurende korte tijd - denk aan zo’n twintig minuten – vol te zetten met water. Hierdoor gaat de RV even omhoog, wat ook weer helpt om te besparen op watergift. 

Meer weten over hoe u water kunt besparen? Lees dan deze blog . 

4.    Kies het juiste irrigatiesysteem

Ook met de keuze voor het juiste irrigatiesysteem wapent u zich beter tegen droge perioden. Het advies is om te kiezen voor druppelirrigatie of een eb- en vloedvloer. Op deze manier geeft u namelijk uiterst efficiënt water: de potkluit wordt heel gericht vochtig gemaakt. 

Ook kan op ieder moment van de dag worden geïrrigeerd. Dat is anders bij bovenover beregenen: dit is in warme perioden niet op elk moment mogelijk. Schijnt de zon erg hard, dan kan namelijk verbranding optreden. Daarnaast komt er bij bovenover beregenen veel water naast de potten terecht, dat als verloren kan worden beschouwd. 

Meer weten over welk irrigatiesysteem u het beste kunt kiezen, ook met het oog op het overbruggen van droge perioden? Lees onze whitepaper over dit onderwerp. 

Wat is het juiste irrigatiesysteem voor mijn teelt?

Of neem direct contact met ons op. 

 

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT