Hoe minimaliseer ik de kans op ziektes bij teelten in de kas?

Hoe minimaliseer ik de kans op ziektes bij teelten in de kas?

Hoe minimaliseer ik de kans op ziektes bij teelten in de kas?

Mar 17, 2022 11:10:06 AM

Het voorkomen van ziekten is een belangrijk speerpunt in de tuinbouw. Natuurlijk: een volledig ziektevrije teelt bestaat niet, maar u kunt er wel naar streven. Met deze blog helpen we u graag verder op weg!

Direct meer informatie over plantgezondheid? Klik hier. 

Een vitale plant

Een plant die goed “in z’n vel zit”, is minder vatbaar voor ziekten. Dat is bij mensen ook het geval: een collega die zich goed voelt, zal minder snel een verkoudheid oppikken van een andere collega dan een collega die niet helemaal fit is. Het gaat dus om de vitaliteit!

Voorkom verstoring van de groei door wortel- en bladbreuk

Op bepaalde momenten loopt een plant - en ook een vitale en weerbare plant- extra risico om de ‘verkoudheidsklachten’ van andere planten over te nemen of zelf te worden aangetast. Dit doordat invalsporen zijn ontstaan, waardoor ziekten de plant kunnen binnendringen. Vooral op de volgende momenten zijn planten kwetsbaar:

Bij wortelbreuk

Wortelbreuk leidt makkelijk tot een verstoring in het plantmechanisme. Een wortelbreuk kan op diverse manieren ontstaan. Zo kan de wortel een kleine tik krijgen bij het verspenen van de plant. Meestal herstelt de plant hier goed van. Soms grijpen ziektesporen deze gelegenheid echter aan om de plant binnen te dringen.

Bij bladbreuk

Bij bladbreuk geldt in principe hetzelfde verhaal als bij wortelbreuk: ook een breuk in het blad is een makkelijke invalspoort voor ziekten. De ziektesporen die bij bladbreuk weten binnen te dringen, zijn echter wel andere sporen dan degenen die toeslaan bij wortelbreuk.

Geef ziekten geen kans

Wortel- en bladbreuk zijn lastig te voorkomen. U kunt echter wel een aantal dingen doen om de kans op ziekten te minimaliseren:

Zet in op een weerbare plant

Zoals aangegeven is het belangrijk om te voorkomen dat een plant de ‘verkoudheidsklachten’ van collega-planten makkelijk overneemt. Het telen van een weerbare plant vormt dan een belangrijk startpunt. De plant in zijn kracht zetten, daar gaat het hierbij om. Het is een utopie om te denken dat u ziekten hiermee volledig kunt voorkomen, maar de kans wordt wel aanzienlijk kleiner. Dit lichten we verder toe in onze whitepaper over plantgezondheid.

Geef op het juiste moment water

Wortelbreuken ontstaan vaak bij activiteiten zoals verspenen. Zorg voor een goed micro klimaat zodat “de plant zich kan herstellen”. Let op dat u schoon water gebruikt. Daardoor voorkomt u dat ziektekiemen zich verspreiden. Zeker als een plant wortelbreuk en dus invalsporen heeft, moet je alles doen om verspreiding te voorkomen.

Geef op de juiste manier water

Planten die bovenover water krijgen lopen meer risico op ziekten. Is bijvoorbeeld sprake van een bladbreuk, dan kan de zieke eenvoudig binnendringen. Geef daarom zoveel mogelijk onderdoor water, dan voorkomt u bladbreuk. Op deze manier verkleint u de kans op ziekten.

Voorkom stilstaand water in de pot

Stilstaand water in en rondom de pot is funest: hiermee creëert u namelijk een perfect vestigingsklimaat voor ziektes. De kans dat u te maken krijgt met ziekten is dan logischerwijs vele malen groter. De ErfGoedVloer helpt om dit soort problemen te voorkomen. De vloer bestaat namelijk uit een goed doorlaatbare laag met gesteente. Het overtollige water loopt hierdoor weg; alleen het water wat de potgrond vast houdt, blijft achter. Daarnaast is er ruimte voor lucht in de potten. En dat heeft een positief effect op de wortelgroei en dus ook op de wortelontwikkeling.

Meer lezen over plantgezondheid?

Download de whitepaper over plantgezondheid of bekijk deze pagina over plantgezondheid. 

New call-to-action

Hugo Paans

Directeur

TERUG NAAR OVERZICHT