Hoe houdt u uw gietwater(systeem) schoon? Praktische tips op een rij!

Hoe houdt u uw gietwater(systeem) schoon? Praktische tips op een rij!

Hoe houdt u uw gietwater(systeem) schoon? Praktische tips op een rij!

Oct 3, 2023 8:00:00 AM

We hebben het al vaker aangehaald: schoon water vormt de basis voor een goede plantgroei en een succesvolle teelt. Maar hoe houdt u uw gietwater en ook uw irrigatiesysteem schoon? Dit vereist zowel preventieve als curatieve acties. We zetten enkele belangrijke tips - die gelden voor vrijwel alle irrigatiesystemen - op een rij.

Het belang van schoon gietwater voor de plant

Schoon water is cruciaal voor een goede plantgroei. Dit vanwege het simpele feit dat schoon water voedingsstoffen beter opneemt en deze dan dus ook beter beschikbaar komen voor de plant. Ook bevat schoon water doorgaans meer zuurstof, wat de plantgroei bevordert.

Daarnaast kan vervuiling in het gietwater ertoe leiden dat een eb- en vloedsysteem, zoals bijvoorbeeld een ErfGoedVloer, op punten gaat dichtzitten. Hierdoor vermindert de eb- en vloedwerking, wat vanzelfsprekend niet bevorderlijk is voor de gewasgroei. Daarnaast nemen algen en organisch materiaal zuurstof en voedingstoffen weg uit het water, waardoor deze niet beschikbaar zijn voor het gewas. Tegelijkertijd kunnen schimmels als pythium, fusarium en Phytopthora zich ontwikkelen en uitval veroorzaken.

Kortom: het schoonhouden van het water en het irrigatiesysteem is om meerdere redenen van belang!

Tips om uw gietwater(systeem) schoon te houden

Preventieve acties

  • Geef standaard een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel mee met het gietwater. Ondermeer chloor en gestabiliseerde waterstofperoxide worden vaak ingezet. Waterstofperoxide doodt bacteriën, schimmels en virussen en houdt druppelslangen en leidingen schoon

  • Op zonnige dagen kan het water in de leidingen in de kas flink opwarmen. Dit kan vervuiling in de hand werken, zeker wanneer het water stilstaat. Dit komt omdat de leidingen vaak boven in de kas liggen, waar het warm is. Het water condenseert dan op de binnenkant van de leidingen, met een sterke vervuiling tot gevolg. Hierdoor ontstaan een biofilm in de leidingen en dat is vanzelfsprekend niet bevorderlijk voor de waterkwaliteit. Dit probleem is eenvoudig te voorkomen door op warme dagen af en toe de kraan open te zetten en de leidingen door te spoelen.

  • Daarnaast is dit probleem te tackelen door de waterleidingen laag in de kas te installeren, bij voorkeur tegen de gevel aan de noordkant. Daar is het immers het koudst. Hierover moet dan echter al vroegtijdig worden nagedacht, namelijk bij het ontwerp voor de aanleg van een nieuwe kas.

  • Hergebruik van water is vandaag de dag de standaard in de tuinbouw. Daarom is het zaak om ervoor te zorgen dat het gietwater zo schoon mogelijk uit de kas komt. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van filterdoeken of zeefbochten, die vuildeeltjes uit het retourwater zeven. Op die manier waarborgt u dat het gietwater weer zo schoon mogelijk het systeem in gaat.

  • Instraling van de zon kan zorgen voor algengroei in een bassin of silo, wat vanzelfsprekend ongewenst is. Om dit te voorkomen, is het zaak om ervoor te zorgen dat het water in beweging blijft. Dit kan bijvoorbeeld door inzet van een venturi, die lucht in het water brengt. Op die manier wordt ook voorkomen dat andersoortige vervuiling die in het bassin komt kan bezinken en gaat verteren, en zo zuurstof onttrekt aan het water.

    Om algengroei of vervuiling te voorkomen, is het ook aan te raden om een silo of bassin af te dekken. Dit is vooral belangrijk als er nog veel voedingselementen in het retourwater zitten.

Curatieve acties

  • Het is niet altijd te voorkomen dat er enige vervuiling en bezinksel in een bassin of silo ontstaat. Om dit te tackelen, is het aan te raden om enkele malen per jaar met een waterstofzuiger door het bassin of de silo te gaan. Op die manier bent u gegarandeerd helemaal ‘safe’.
  • Maak de kas aan het einde van een teelt goed schoon. Het te hanteren hygiëneprotocol vindt u hier.

Meer informatie? Neem hieronder contact op. 

Neem contact op

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT