Hoe bepaal je de juiste watergift voor vaste planten? [3 tips]

Hoe bepaal je de juiste watergift voor vaste planten? [3 tips]

Hoe bepaal je de juiste watergift voor vaste planten? [3 tips]

Nov 22, 2023 1:22:21 PM

Een goede watergift is van cruciaal belang voor een optimale gewasgroei. Maar hoe bepaalt u als kweker de juiste irrigatiestrategie en de passende hoeveelheid water voor een bepaald gewas? De range aan gewassen en potmaten in de boomteelt en vaste plantenteelt is immers groot - heel groot.  We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.  

De verdamping van het gewas

Hoeveel water een gewas nodig heeft, wordt in belangrijke mate bepaald door de hoeveelheid vocht die een gewas verdampt. Hoe meer bladoppervlakte, des te groter de verdamping Daarnaast verschilt het per gewas hoe vaak een beurt nodig c.q. gewenst is om een goede gewasgroei te garanderen.

Locatie en klimaat

Ook de plek waar u als kweker gevestigd bent, is van grote invloed op de hoeveelheid water die moet worden gegeven. Het klimaat op een locatie bepaalt immers de verdamping - hoe warmer het is, hoe lager de luchtvochtigheid en hoe meer wind, hoe meer verdamping plaatsvindt - en daarmee de benodigde watergift. Naast de temperatuur is ook de lichtintensiteit sterk bepalend voor de verdamping van een plant. Wat dit betreft zijn er wereldwijd grote verschillen.

Potgrond/substraat

Het bufferend vermogen van de gebruikte potgrond of substraat is zeer bepalend voor de watergift. Veen heeft bijvoorbeeld een groot waterbufferend vermogen, terwijl andersoortige grondstoffen dikwijls veel minder water vasthouden. Dan dient dus méér en vaker water te worden gegeven. Houdt er rekening mee dat peat-free substraten over het algemeen ook een minder waterbufferend vermogen hebben. De pot-plant-verhouding is ook van groot belang. Een relatief kleine pot vraagt om vaker water geven.

ErfGoed denkt met u mee!

Als ErfGoed adviseren we u graag over de juiste irrigatiestrategie. We nemen daarbij de genoemde aspecten onder de loep en gaan hierbij flink de diepte in. Zo kijken we heel kritisch naar het klimaat op uw locatie, en nemen we bijvoorbeeld ook de langjarige neerslagcijfers en zon gemiddeldes mee in ons advies voor wateropslag en capaciteit voor waterfgift. Op die manier laten we niets aan het toeval over! 

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT