Gronddoek versus ErfGoedVloer: de 7 belangrijkste verschillen

Gronddoek versus ErfGoedVloer: de 7 belangrijkste verschillen

Gronddoek versus ErfGoedVloer: de 7 belangrijkste verschillen

Feb 14, 2023 9:55:12 AM

Het kiezen van een nieuwe teeltvloer c.q. ondergrond voor uw kas of buitenveld is niet eenvoudig; er zijn tal van opties. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een ErfGoedVloer Excellent, maar ook voor een gronddoek. Deze ondergronden lijken op het oog misschien sterk op elkaar, maar niets is minder waar. In deze blog zetten we de belangrijkste verschillen op een rij, om u te helpen de juiste keuze te maken.

  1. Eb- en vloedsysteem/hergebruik water
  2. Investering en ruimtebenutting
  3. Arbeidsbesparing 
  4. Intern transport/automatisering
  5. Beheersing microklimaat
  6. Besparing op energiekosten
  7. Flexibel telen

1. Eb- en vloedsysteem/hergebruik water

Bij een gronddoek is het niet mogelijk om eb en vloed te creëren, terwijl een ErfGoedVloer Excellent wel standaard is uitgerust met een eb- en vloedsysteem. Dit biedt teelttechnische voordelen: de planten ontvangen allemaal gelijktijdig dezelfde hoeveelheid vocht. Dat resulteert in een uniforme groei en bloei en een betere kwaliteit. 

Met bovenover beregenen, zoals dat gebeurt bij een gronddoek, is het veel lastiger om een gelijkmatige watergift en een uniforme groei en bloei te realiseren. Ook is opvang en hergebruik van water niet mogelijk bij een gronddoek; iets wat in veel landen wel al verplicht is. Hierdoor is deze teeltvloer niet altijd een optie. 

2. Investering en ruimtebenutting

Een gronddoek is aanzienlijk voordeliger [Qua aanschafbedrag] dan een ErfGoedVloer Excellent. Hierdoor komt deze teeltvloer eerder in beeld wanneer de financiële middelen beperkt zijn. Een voordeel is ook dat deze vloer goed scoort als het gaat om ruimtebenutting voor het telen van planten. Dit komt ook doordat het gronddoek geen kaders of eb- en vloedkleppen heeft.

Ook bij de diverse typen ErfGoedVloeren is sprake van een goede ruimtebenutting. Goed om te melden is dat er, naast de ErfGoedVloer Excellent, nog een goedkopere optie is; de ErfGoedVloer Basic. Deze vloer voldoet aan alle wettelijke eisen voor wateropvang. Desondanks is deze vloer nog steeds wel duurder dan een gronddoek.

3. Arbeidsbesparing 

Het werken met een ErfGoedVloer Excellent vergt minder arbeid dan een gronddoek. En dus zijn de arbeidskosten lager. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat sprake is van een uniformere groei. Hierdoor kan een vak aan het einde van de teelt sneller worden leeggemaakt; een teler hoeft minder vaak planten te ‘rapen’. 

Ook het feit dat een ErfGoedVloer resulteert in een betere kwaliteit, zorgt voor een arbeidsbesparing. Doordat de verscheidenheid in sorteringen minder groot is, gaat het inpakken en verkoopklaar maken sneller. Ook is er minder uitval en daardoor minder opruimwerk. Daarnaast maakt de uniformiteit investeren in arbeidsbesparing ook sneller rendabel.

Efficiënt werken is soms lastig met een gronddoek. Het irrigatiewater zakt namelijk door het doek de grond in. Is sprake van kleigrond, dan blijft deze lang nat en ontstaan gaten, kuilen en plassen. 

4. Intern transport/automatisering

De ErfGoedVloer is dusdanig stevig dat intern transport eenvoudig kan worden geautomatiseerd. Dit zorgt voor extra arbeidsbesparing. Zo kunnen op de ErfGoedVloer met brede luchtbanden ook heftrucks rijden. Dit is bij een vloer met alleen gronddoek niet mogelijk. Deze vloer is namelijk onvoldoende stevig. 

5. Beheersing microklimaat

Bij de teelt op gronddoek is het niet mogelijk om het klimaat te sturen. Hierdoor hebben warme perioden bijvoorbeeld meer impact op de planten en de plantgroei. 

Bij de ErfGoedVloer Excellent kan het microklimaat wel worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door middel van vloerverwarming, daarnaast kan in de zomer worden gekoeld door een laagje water in de vloer te zetten. Het gesteente neemt de temperatuur van het water over en ook de plantwortels nemen deze temperatuur aan. 

6. Besparing op energiekosten

Wanneer het gronddoek op een buitenveld ligt, is er geen verschil in energiebesparing met een ErfGoedVloer. Bij een gronddoek in de kas, loopt het water echter moeilijker weg. Hierdoor loopt de luchtvochtigheid te sterk op, wat droogstoken noodzakelijk maakt. Dit kost veel energie. Bij een ErfGoedVloer speelt dit probleem niet; het water loopt hier meteen weg. 

7. Flexibel telen

Met flexibel telen bedoelen we de mogelijkheid om meerdere soorten planten en planten van verschillende grootten op een vloer te plaatsen. Dus te variëren in verschillende teelten in de verschillende seizoenen. De grootte van een plant maakt bij een gronddoek niet uit, maar het soort plant wel. Zo zijn gevoelige planten lastiger te telen op deze vloer; de kans op schimmelziekten is namelijk groter.  
Dit is anders bij een ErfGoedVloer: hier is sprake van een minimale kans op ziekten en op deze vloer kunnen planten van verschillende typen en grootten worden geteeld. Het overtollige water wordt namelijk door de vloer afgevoerd.

Meer weten over de beste ondergrond voor uw planten?

We begrijpen dat u op zoek naar een goed groeiklimaat voor uw type planten. Zoals u leest heeft een ondergrond veel effect op dit resultaat. Wij hebben in een pdf onze ervaring met ondergronden op papier gezet. Bekijk de vergelijkingen en kies welke ondergrond bij u type planten het beste past. Liever direct contact met ons? Vul dan hier het formulier in. 

New call-to-action

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT