Goed rentmeesterschap

Goed rentmeesterschap

Goed rentmeesterschap

Sep 9, 2021 2:07:33 PM

We hebben er weer een nieuw fenomeen bij in Europa: klimaatspijbelaars. Het zijn jongeren die tijdens schooltijd demonsteren voor het klimaat. Zowel in Brussel als in Den Haag kwamen afgelopen maanden duizenden jongeren op de been om onze overheden te vragen meer actie te ondernemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Het antwoord op de vraag of het aanvaardbaar is dat jongeren school verzuimen om te kunnen demonstreren, laat ik in het midden. Daar wordt heel verschillend over gedacht. Wat ik wel begrijp is hun zorg over het klimaat en vooral ook de vraag in hoeverre wij als volwassenen dit probleem serieus nemen!

Persoonlijk geloof ik dat alles vast ligt in Gods handen, maar dat we tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de schepping. Eeuwenlang leek het allemaal niet op te kunnen. Vaak omdat we de consequenties van ons handelen totaal niet overzagen. Inmiddels weten we wel beter en dringt steeds meer het besef tot ons door dat de aarde niet onuitputtelijk is.

En belangrijker nog, dat de aarde helemaal niet van ons is, maar dat we alles wat we bezitten eigenlijk in bruikleen hebben. Met andere woorden: we zijn geen eigenaar, maar rentmeester. Dat betekent dat we met de aarde om moeten gaan zoals de Schepper en Eigenaar dat bedoeld heeft, en dat we rekening moeten houden met de generatie(s) na ons.

Goed rentmeesterschap betekent voor ErfGoed onder andere dat we zuinig omgaan met water en grondstoffen. Ook bij de aanleg en de toepassing van materialen in de ErfGoedVloer hebben we oog voor het milieu. Zo is onze teeltvloer heel duurzaam, en kunnen veel onderdelen van de vloer weer worden hergebruikt. Niet minder belangrijk vind ik het feit dat we met deze vloer geen water verspillen en dat er ook geen middelen of restmeststoffen meer in het oppervlaktewater terechtkomen. Een geweldige besparing voor de portemonnee van de kweker, maar ook voor het milieu.

We staan de komende decennia voor enorme uitdagingen als het gaat om het klimaat. Maar als ik kijk naar de innovatiekracht van de Nederlandse tuinbouw, dan ben ik er van overtuigd dat we er met elkaar uit komen. Als goede rentmeesters met oog voor nu en voor de toekomst!

Heb jij andere ideeën of wil je eens samen sparren, bel of mail me gerust!

Hugo Paans

Directeur

TERUG NAAR OVERZICHT