Fiscale regelingen en subsidies om kas te verduurzamen

Fiscale regelingen en subsidies om kas te verduurzamen

Fiscale regelingen en subsidies om kas te verduurzamen

Mar 1, 2022 3:24:00 PM

In Nederland zijn er verschillende subsidieregelingen om de verduurzaming van uw kas te financieren. Uw accountant of externe adviseur kan dit haarfijn uitleggen. Hieronder noemen we een aantal van deze regelingen waar u naar zou kunnen kijken. De ErfGoedVloer valt vaak onder deze regelingen. Bekijk hier wat de ErfGoedVloer voor invloed heeft op duurzaam telen,

Voor deze blog hebben we ook Gert-Jan Slob geïnterviewd. Hij werkt bij Dynova Innovatieadvies en houdt zich dagelijks bezig met het aanvragen van begeleiden van subsidieaanvragen voor bedrijven waaronder ook in de tuinbouw.

Milieu Investeringsaftrek en (MIA)

‘De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt in 2022 tot maximaal 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.'

‘Voor deze fiscale regeling is een speciale milieulijst die elk jaar geüpdatet wordt (bekijk de lijst voor 2022 hier). Hierin staan de middelen die in aanmerking komen voor de MIA. Vaak is hierbij ook tot 75% willekeurige afschrijving mogelijk (Vamil). Een voorbeeld op de milieulijst is de aanleg van een voorziening in een bestaande kas om lozing op oppervlaktewater of het rioolwater te voorkomen,’ zo vertelt Gert-Jan Slob. ‘Let op dat u een MIA-melding altijd binnen 3 maanden indient na het aangaan van de koopovereenkomst.

Energie InvesteringsAftrek (EIA)Fiscale voordelen tuinbouw

Deze investering is bedoeld voor bedrijfsmiddelen die CO2-uitstoot verminderen, energiezuinig zijn of duurzame energie gebruikt. De ErfGoedVloer zorgt vaak voor een besparing op energie en komt daarom meestal in aanmerking voor deze subsidie.

‘U kunt met de EIA 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw fiscale winst. De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. En bovendien heeft u ook de gebruikelijke afschrijving voor uw investering en een lagere energierekening. Voor 2022 is er een budget van € 149 miljoen.’ U kunt op de website van Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland daar meer over lezen.

Groen Label Kas

‘Een Groen Label Kas is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting. Een Groen Label Kas draagt daarom bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge milieueisen.’ Zo staat beschreven op de website van Groen Label Kas.

‘Een kas die voldoet aan de eisen van het Certificatieschema Groen Label Kas 15 komt in aanmerking voor de MIA en Vamil,’ vertelt Gert-Jan. Meer overheidsregelingen kunt u vinden door op de bovenstaande link te klikken.

Subsidies voor investeringen

Subsidies komen en verdwijnen en zijn soms landelijk en een andere keer weer lokaal. Dankzij het interview met Gert-Jan Slob kunnen we u wel op weg helpen. Hij benoemt een paar ‘gouden regels’. ‘Controleer voorafgaand aan uw plannen of er subsidies zijn. Uw accountant of extern adviseur kan u daarbij goed helpen met de actuele stand van zaken. Met de accountant kan er dan het juiste moment gekozen worden om te investeren.

Meestal geldt de regel bij een subsidie voor verduurzaming; is de investering een verplichting van de overheid? Nee, dan is er een kans dat een subsidie beschikbaar is. Subsidie is dan bijvoorbeeld mogelijk vanwege een bovenwettelijke milieuverbetering, bij duurzame energievormen, een substantiële energiebesparing of u start een demonstratieproject met een innovatief karakter. Voor een verplichte overheidsregel zijn er meestal geen subsidiemogelijkheden.’

Daarnaast ziet Slob een aantal subsidies regelmatig terugkomen en daarom wil hij die toch noemen. Let op, ze veranderen continu, dus controleer altijd of dit met de huidige situatie klopt.

  1. SDE regeling; bedoelt om CO2 uitstoot te verminderen door slimme technieken. Waarschijnlijk gaat deze in juni weer open. Dan zullen ook de nieuwe voorwaardes voor deze subsidie komen.
  2. Investeringen in energie glastuinbouw (EHG); Met de subsidie Investeringen in energie glastuinbouw kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden hiervan energiebesparende maatregelen nemen. De regeling is nu gesloten maar zeker één om elk jaar goed in de gaten te houden en dan specifiek de lijst met middelen waarvoor dan subsidie beschikbaar is.

Gezien de overheid besluit om meer aan verduurzaming te doen, zullen naar verwachting ook in de komende jaren nieuwe subsidiepotjes komen. De ErfGoedVloer komt vaak in aanmerking voor een subsidie als het om duurzaamheid of innovatie gaat. We leveren u graag bewijsmateriaal aan als u die nodig heeft voor een subsidie. Neem hiervoor contact op met c.vanbommel@erfgoed.nl

Kennisvouchers

Elk jaar komen er ook weer kennisvoucher beschikbaar. Dit is bedoeld om innovaties te stimuleren. Een standaard ErfGoedVloer voldoet hier niet aan, omdat deze al beschikbaar is. Dit kan wel als het net voor een andere situatie is, of als we iets nieuws uitproberen met de vloer. Een voorwaarde is wel dat er een kennisinstantie bij betrokken is zoals de WUR of het Improvement Centre.

Conclusie

Wil u deze regelingen inzetten voor een ErfGoedVloer. Neem dan in een vroeg stadium contact met ons op. Vaak moet u besparingen aantonen. Hierbij kunnen we u helpen. Om alvast een indruk te krijgen wat die besparingen zijn kunt de factsheet downloaden over duurzaamheid en ErfGoed.

Download de factsheet

Hugo Paans

Directeur

TERUG NAAR OVERZICHT