Energietransitie in de glastuinbouw

Energietransitie in de glastuinbouw

Energietransitie in de glastuinbouw

Sep 9, 2021 1:42:54 PM

Energiebesparing is een belangrijk thema tegenwoordig. Leek het in het verleden allemaal niet op te kunnen, nu zijn we ons veel meer bewust welke consequenties ons handelen heeft voor het klimaat. Begin december heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de RVO) de eindrapportage Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 2008 – 2020 gepubliceerd.

Het totale energieverbruik in de landbouw is volgens dat rapport tussen 1990 en 2018 met 20% gedaald. De glastuinbouw is de grootste energieverbruiker, maar zorgde ook voor de sterkste daling. Zo daalde het verbruik in de afgelopen dertig jaar in de glastuinbouw met 22%. Dat is aanzienlijk. In de overige agrosectoren daalde het met 8%. Het rapport richt zich vooral op de energietransitie met de focus op zonne-energie, aardwarmte, WKK’s en hernieuwbare energie in de vorm van biomassa als belangrijke maatregelen. In de zijlijn worden energiebesparende acties genoemd als isolatie, energieschermen, warmteopslagtanks en rookgascondensors.

Onder energiebesparende maatregelen valt mijns inziens ook de teeltvloer. Een dergelijk gesloten systeem elimineert de invloed van vocht en kou uit de ondergrond. Dat scheelt beslist in de gasrekening. Maar meer nog, ook het juiste microklimaat op de teeltvloer zorgt voor een flinke energiebesparing. Hoe vaak heb ik niet bij kwekers de ramen wijd open zien staan, terwijl er ondertussen hevig werd gestookt om het overtollige vocht weg te stoken! Pure energieverspilling!

De verticale afwatering van onze vloeren zorgt voor een perfect microklimaat. Al snel na de watergift is de vloer weer droog. Dan hoef je dus geen vocht af te voeren. Dat scheelt aanzienlijk in de energiekosten, en zorgt ook nog eens voor een vitaal en sterk gewas. Of het nu pot- en perkplanten zijn, of de opkweek van groenteplanten, bij alle teelten zien we dat planten het op de ErfGoedVloer naar hun zin hebben. En dat betaalt zich uit in het resultaat!

Persoonlijk ben ik blij met alle aandacht die er is voor energiebesparing. Als we zien hoe het klimaat verandert, kunnen we niet werkeloos blijven toekijken. We hebben een grote verantwoordelijkheid voor de schepping, die we alleen maar in bruikleen hebben. Voor ErfGoed is duurzaamheid dan ook een belangrijk uitgangspunt in de ontwikkeling van onze producten. Zo zijn alle onderdelen van onze vloeren herbruikbaar. Daar hebben wij bewust voor gekozen.

De markt eist steeds meer dat producten duurzaam worden geteeld, met oog voor mens en milieu.
Met een teeltvloer van ErfGoed levert u levenskrachtige planten en bespaart u aanzienlijk op uw energiekosten. Niet overtuigd? Laat onze mensen een keer voor u rekenen!

Bel of mail gerust met een van onze specialisten

Hugo Paans

Directeur

TERUG NAAR OVERZICHT