Een optimale watercyclus voor potplanten: de belangrijkste aandachtspunten

Een optimale watercyclus voor potplanten: de belangrijkste aandachtspunten

Een optimale watercyclus voor potplanten: de belangrijkste aandachtspunten

Sep 20, 2022 11:04:00 AM

Als het gaat om het water geven aan planten is het zaak om niets aan het toeval over te laten; uw irrigatiesysteem moet kloppen! Het proces dient betrouwbaar, overzichtelijk en niet te ingewikkeld te zijn. Alleen zo kan een juiste productkwaliteit worden gegarandeerd. Om die reden wordt - bij de investering in een nieuw watersysteem - het hele waterproces in kaart gebracht. Daarbij komt u voor verschillende keuzes te staan. In deze blog doorlopen we 5 stappen.

Snel meer lezen over het onderwerp watermanagement voor telers? Download dan hier de whitepaper.

Stap 1: Wateropvang in bassin of silo

Bij kasteelten start het proces bij de neerslag die op het kasdek valt. Dit schone water wordt opgeslagen in een bassin of silo. De keuze hiervoor hangt af van de beschikbare ruimte.  Is de ruimte beperkt, dan wordt gekozen voor de duurdere optie: een silo. Bij buitenteelten is het ook mogelijk om water op te vangen met de ErfGoedVloer. Het water zakt dan door het gesteente naar beneden en wordt vervolgens afgevoerd naar de silo of het bassin. Bij extreme regenbuien functioneert de ErfGoedVloer ook als buffer.

Stap 2: Water gaat richting pompunit of naar receptsilo

Er zijn meerdere manieren om te irrigeren. De ene teler (optie 1) werkt met een receptsilo als dagvoorraad. Hier voegt hij water met meststoffen aan toe. Dit water wordt daarna meteen verpompd, zonder correctie. Het wordt ingezet als beregening of gaat richting de eb-en vloedvloer. De andere teler (optie 2) kiest ervoor om schoon water te mengen met drainwater, door middel van een voormengregeling.

Optie 1 heeft als voordeel dat een kleine mixunit nodig is om de EC en pH van het water dat wordt toegevoegd aan de silo op het juiste niveau te brengen. Dit kan bijvoorbeeld ’s nachts worden gedaan, wanneer de mixunit niet nodig is voor  de bovenberegening. Het feit dat er geen controle is op het water dat retour komt vanaf de planten vormt een nadeel. Een ander minpunt is dat geen controle en sturing mogelijk is op het water dat richting de kas wordt gestuurd.

Optie 2 heeft als voordeel dat u controle heeft over het water dat wordt ingezet voor beregening of naar de eb- en vloedvloer gaat. Er zijn wat dit betreft meer sturingsmogelijkheden. Tegelijkertijd is een relatief grote unit nodig; dat is duurder.

Stap 3: Waterontsmetting

Een pompunit wordt standaard uitgevoerd met een filter. Deze haalt organische vervuiling uit het water. Zeker in combinatie met een ErfGoedVloer is dan al sprake van een goede voorfiltratie. In sommige teelten is het ook nodig om het water te ontsmetten. Hier gaan we in deze tekst niet dieper op in. Wilt u hier toch meer over weten? Neem dan gerust contact op!

Stap 4: Irrigeren van planten

Vanuit de pompunit gaat het water richting de planten. Dit kan op meerdere manieren. Meer informatie hierover? Lees deze blog.

Stap 5: Water komt retour naar receptsilo

Nadat de planten voldoende water hebben gekregen, komt het water terug in de receptsilo. Vaak wordt het retourwater in verschillende silo’s opgevangen. Hierdoor is het mogelijk om met meerdere recepten te werken, voor verschillende teelten. Doordat het water via het gesteente naar beneden zakt, wordt het water ook nog eens gefilterd. Vervolgens kan het hele proces opnieuw beginnen.

Niet alle kwekers kiezen ervoor om het water op te vangen. Al wordt het wel steeds vaker door de overheid verplicht gesteld. Het is milieu-vriendelijk en levert ook nog eens besparingen op water- en mestkosten op. 

Is de teeltoppervlakte van invloed op het waterproces?

Het aantal vierkante teeltoppervlakte speelt zeker een rol. Hoe meer planten, hoe meer water immers nodig is. En dat vergt dan ook grotere silo’s en pompunits. En bijvoorbeeld meer mestbakken. Daarnaast is een goede tijdsplanning van de watergift van cruciaal belang: binnen welk tijdsbestek wilt u uw volledige bedrijf voorzien van water? Denk daarbij ook aan het koelen van de vloer en de tijd die dit vergt. Verder ziet het proces er echter hetzelfde uit.

Welke bijzonderheden kent de buitenteelt ten opzichte van een teelt in de kas?

Een belangrijk verschil kan liggen op het gebied van nachtvorstberegening. Als ondernemer wilt u uw gewassen beschermen tegen bevriezing. Daarom moet u water kunnen geven zodra het gaat vriezen. Het is zaak om dit proces te automatiseren.
Het tweede verschil ligt op het gebied van wateropvang. In de kas kan er nooit meer water terugkomen dan de hoeveelheid water die wordt toegediend. Buiten ligt dit anders; daar heeft u immers te maken met de opvang van regenwater.

Meer lezen over een optimaal watermanagement? Download hier de whitepaper.

New call-to-action

 

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT