Eb- en vloedsysteem versus sproeiers: de belangrijkste verschillen

Eb- en vloedsysteem versus sproeiers: de belangrijkste verschillen

Eb- en vloedsysteem versus sproeiers: de belangrijkste verschillen

Aug 15, 2023 1:38:08 PM

Om een constante en goede productkwaliteit te kunnen leveren, is de keuze voor het juiste irrigatiesysteem cruciaal. Er zijn wat dit betreft tal van keuzes; onder meer eb- en vloedsystemen en sproeiers zijn veelgebruikte systemen. We lichten de belangrijkste verschillen tussen deze twee watergeefsystemen voor u uit.

Definitie Sproeiers

De planten krijgen water door middel van een systeem van buizen, kranen en sproeiers. Door meerdere sproeiers in een bepaald verband te plaatsen, ontstaat een uniforme watergift.

Definitie: Eb- en vloedsysteem

Bij dit irrigatiesysteem krijgt de plant van onderuit water. Vervolgens zakt dit water ofwel in de ondergrond (dit is het geval bij een ErfGoedVloer) of loopt dit naar het laagste punt (dit is aan de orde bij een betonvloer).

1. Welk irrigatiesysteem verspilt het minste water? 

Bij de inzet van sproeiers gaat behoorlijk wat water verloren, vanwege het simpele feit dat er veel water naast de potten terechtkomt. Daar komt bij dat de sproeiers dikwijls een groot bereik hebben en water ook wel in de naastliggende kappen valt. Hierdoor is sprake van ongewenste verspilling.

De hoeveelheid waterverlies hangt daarnaast af van het type en de opbouw van de plant. Bij een plant met een parapluvorm valt het water op de plant en loopt dan langs de zijkant naar beneden, op de grond. Dit zorgt nog voor extra verspilling.

Ook bij een eb- en vloedsysteem is sprake van waterverlies, vanwege de verdamping die hierbij optreedt. Aangezien het water maar twintig minuten op de vloer staat, staat dit echter niet in verhouding tot de verspilling die aan de orde is bij sproeiers.

2. Welk watergeefsysteem zorgt voor de beste plantkwaliteit?

Bij bovenover water geven met sproeiers wordt het gewas logischerwijs nat, wat zorgt voor een hogere ziektedruk. Zo kan water op het blad bijvoorbeeld leiden tot Botrytis. Ook kunnen natte bloemen resulteren in schade. Daarnaast moet bij binnenteelten extra worden gestookt om de kas droog te houden. Zoals aangegeven komt veel water namelijk naast de planten terecht. Dit droogstoken vergt logischerwijs extra energie.

Bij een eb- en vloedsysteem spelen de genoemde problemen niet, aangezien van onderuit water wordt gegeven. Dit draagt bij aan een betere plantkwaliteit.

3. Welk systeem kan het meest gericht water geven?

Gericht watergeven op plant- of soortniveau is bij sproeiers niet aan de orde. Ook omdat deze - in tegenstelling tot gietbomen - niet programmeerbaar zijn. Daarnaast is een nadeel dat sproeiers een groot bereik hebben, waardoor ook water terechtkomt in de naastgelegen teeltvakken.

Ook bij een eb- en vloedsysteem kan de watergift niet op soortniveau worden bepaald, aangezien het hele vak vol water wordt gezet. Wel kan met een eb- en vloedsysteem gericht één vak worden vol gezet met water.

4. Welk irrigatiesysteem is het goedkoopst?

Sproeiers zijn, in vergelijking tot gietbomen of een eb- en vloedsysteem, een relatief goedkoop irrigatiesysteem.

5. Welke teelten passen het beste bij de irrigatiesystemen?

Sproeiers worden veelal ingezet bij bedrijven die zich richten op één of een beperkt aantal teelten. Dit omdat met dit systeem niet op soortniveau water kan worden gegeven. Daarnaast worden sproeiers wel gebruikt bij relatief goedkope gewassen en koudere teelten. Ook worden deze veel ingezet in buitenteelten. Het systeem is namelijk eenvoudig te installeren in een buitenomgeving en het teveel aan water kan hier makkelijk weg.

Bovenover beregenen met sproeiers ook is nuttig bij jonge planten, om hen te helpen bij de wortelontwikkeling. Wanneer de wortels voldoende gegroeid en actief zijn, kunnen beter andere irrigatiemethoden worden ingezet. Op die manier kan het risico op ziekten namelijk worden verminderd.

Een eb- en vloedsysteem leent zich zeer goed voor bloeiende pot- en tuinplanten; denk bijvoorbeeld aan rozen. Water geven van onderuit vermindert immers het risico op ziektes, aangezien de bladeren niet nat worden. Bladziekten zijn onder andere een groot probleem in roos.

Daarnaast is dit systeem heel geschikt voor planten en bomen met een hoge kruin. Het is bij andere irrigatiemethoden vaak lastig om ervoor te zorgen dat deze voldoende vocht krijgen.

Wat is het juiste irrigatiesysteem voor mijn teelt?

Of wil je direct contact? Plan dan hier een gesprek in. 

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT