BLOG: Dalend waterpeil in het bassin

BLOG: Dalend waterpeil in het bassin

BLOG: Dalend waterpeil in het bassin

Sep 9, 2021 11:57:04 AM

Al eerder schreef ik over de gevolgen van klimaatverandering. Het ging toen vooral over extreme buien met veel wateroverlast en hoe je die met behulp van de ErfGoedVloer kan opvangen. Nu hebben we in West-Europa te maken met een lange periode van extreme droogte. Maar ook in andere werelddelen zijn de gevolgen van klimaatverandering merkbaar. Tijdig inspelen op deze ontwikkelingen zijn voor een kweker van levensbelang. ErfGoed denkt daar graag in mee.

Hoewel de droogte vooral de akkerbouw en de landbouw zwaar treft, gaat het niet voorbij aan de tuinbouw. Rondom onze hoofdvestiging in Moerkapelle is alles kurkdroog. Menig tuinder kijkt de laatste weken met zorg naar het dalende waterpeil in het bassin. Zuinigheid is op dit moment het sleutelwoord. Want niemand weet hoe lang deze droogteperiode nog gaat duren.

Waar wij al jaren mee bezig zijn, is om samen met kwekers oplossingen te bedenken om al het kostbare water dat er valt goed te benutten. Natuurlijk kunnen we er niet voor zorgen dat het gaat regenen. Daarvoor zijn we afhankelijk van onze Schepper. Maar de enkele bui die er valt, moeten we wel zorgvuldig op zien te vangen.

Zeker nu de temperaturen oplopen, is het bijvoorbeeld van het grootste belang om het bassin af te dekken zodat zo min mogelijk water kan verdampen Een andere belangrijke maatregel om water te besparen, is recirculatie. Zo zorgt het eb- en vloedsysteem in de ErfGoedVloer voor een flinke daling in het water- en meststoffengebruik.

Vanuit die overtuiging legt ErfGoed nu ook eb- en vloedvloeren buiten aan. Naast het feit dat je hiermee een enorme buffer creëert in het geval van hevige regenbuien –  waardoor je zoveel mogelijk water op gecontroleerde wijze kan opvangen en bergen – zorgt dit systeem er ook voor dat je zo weinig mogelijk water gebruikt in tijden van droogte.

Zo kunnen we met deze ontwikkelingen samen de veranderingen in het klimaat stap voor stap meer beheersbaar maken.

Heb jij andere ideeën of wil je eens samen sparren, bel of mail me gerust!

Hugo Paans

Directeur

TERUG NAAR OVERZICHT