Belangrijke keuzes voor de toekomstgerichte sierteeltkweker!

Belangrijke keuzes voor de toekomstgerichte sierteeltkweker!

Belangrijke keuzes voor de toekomstgerichte sierteeltkweker!

Sep 9, 2021 11:29:43 AM

Afgelopen maand kwam de Rabobank met een nieuwe publicatie over de ontwikkelingen binnen de (Nederlandse) sierteeltsector. Een uitermate positief geluid, mits de sector zich bewust is van de veranderingen in de markt en de consequenties die dat met zich meebrengt voor het productieproces.

Zo signaleert de bank een groeiende belangstelling voor meer ‘groen’, zowel thuis als op de werkvloer. Een kans voor kwekers van kamerplanten. Ook het aankoopgedrag verandert in rap tempo. Steeds meer (jonge) consumenten kopen bloemen en planten online. Deskundigen verwachten dat over 10 jaar het aandeel online aankopen gegroeid zal zijn naar 30%! Daarnaast zorgt de economische groei ervoor dat mensen meer geld besteden aan bloemen en planten.

Minder voorspelbaar

Mooie ontwikkelingen dus met veel perspectief. Maar het vraagt wel het een en ander van de moderne sierteeltkweker! Wat mij opvalt, is het feit dat de consument minder voorspelbaar is geworden. Volgens het rapport wil ‘dezelfde persoon op verschillende tijdstippen bediend worden met producten van verschillende kwaliteit’. Daarnaast vraagt de consument steeds meer om een duurzame aanpak.

Drie ketens

Door al die veranderingen aan de vraagzijde ziet de bank in de sierteelt drie hoofdketens ontstaan. De eerste keten zijn de specialisten in consumentenbeleving, oftewel de fysieke winkels. De verwachting is dat die zullen blijven, hoewel het aandeel flink minder zal worden. Hierbij gaat het vooral om producten met toegevoegde waarde.

De tweede keten specialiseert zich in de belevering van de grote retailkanalen. Daarbij zijn kostprijs, productie en continuïteit van groot belang. Om daaraan te kunnen voldoen, ontstaan grote teeltbedrijven of telersverenigingen die de grote orders met een breed assortiment goed kunnen invullen.

Tot slot is er de consument die online zijn bloemen of planten koopt. De online retailer schakelt een logistieke dienstverlener in om te zorgen dat het juiste product snel en direct van het teeltbedrijf bij de consument wordt bezorgd. Het gaat hier dus om een hoog aantal kleine, klantspecifieke orders.

Keuze maken

Om als teler in de toekomst een rol te kunnen blijven spelen, is het van belang om voor één van die ketens te kiezen en daarop de strategie en de bedrijfsorganisatie aan te passen. Dat lijkt me evident. Van groot belang blijft natuurlijk ook dat ze hun teelt moeten verduurzamen. Ook dat ligt voor de hand. Waar ik dan als vooruitstrevende teler wel op zoek naar zou gaan, is een duurzaam en vooral ook flexibel teeltsysteem, dat mij de mogelijkheden biedt om onderweg toch een andere keuze te kunnen maken.

Geen concessies doen

Ook in ons werk moeten we steeds weer keuzes maken. Daarbij heeft flexibiliteit altijd voorop gestaan. Het concept van onze ErfGoedVloer moet – soms door relatief kleine aanpassingen – gebruikt kunnen worden voor de teelt van diverse soorten gewassen. Ook doen zich regelmatig nieuwe uitdagingen voor. Dan moet je als ondernemer snel en adequaat bij kunnen sturen.

Ik geloof dus inderdaad dat het heel belangrijk is om keuzes te maken, maar tegelijkertijd dat je daarbij geen concessies mag doen aan je flexibiliteit. De ontwikkelingen in de tuinbouw staan niet stil en lijken elkaar steeds sneller op te volgen. Zorg dus dat je binnen je focusgebied flexibel blijft.

Geïnteresseerd of heb je andere ideeën, mail me dan!

Hugo Paans

Directeur

TERUG NAAR OVERZICHT