7x het ‘waarom’ van duurzaam telen in de sierteelt!

7x het ‘waarom’ van duurzaam telen in de sierteelt!

7x het ‘waarom’ van duurzaam telen in de sierteelt!

Nov 25, 2021 10:31:00 AM

Waarom zou je duurzaam telen?  Een belangrijke vraag! We kijken vaak direct wat het ons oplevert. Logisch, maar we hebben ook een verantwoordelijkheid naar de maatschappij, onze werknemers en het nageslacht. Hoe kunnen we dit combineren met extra opbrengsten? In deze blog kijken we naar 7 redenen om duurzaam te telen.

In een latere blog komen we terug op de vraag: 'wat levert duurzaam telen mij op?'. Toch nieuwsgierig wat duurzaam je oplevert? Download dan hier het whitepaper over de kansen van duurzaam telen in de sierteelt. 

1: Rentmeesterschap voor de toekomst

Het is mooi als we de aarde goed kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Als tuinbouwsector spelen we daar een rol in. Op welke manier gaan we bijvoorbeeld om met gewasbescherming, het recirculeren van water en met hergebruiken van afval? Hoe kunnen we hier verantwoord mee omgaan, zodat het milieu zo min mogelijk vervuild wordt? En levert rentmeesterschap ons ook nog iets op?

2: De markt wordt kritischer

Kritiek kan vervelend zijn, maar het biedt ook kansen om geregeld in de spiegel te kijken. Onze afzetmarkten worden ook steeds kritischer en dat merkt u waarschijnlijk zelf ook. Grote ketens gaan steeds meer eisen stellen aan de productiewijze en ook consumenten worden milieubewuster. Een voorbeeld hiervan is een keten in Spanje (Royal Decree) en een nieuwe Franse Wet. Zij willen bij groente- en fruitproducten onder de 1,5 kilo plastic verbieden. Ook op de Nederlandse supermarkten in kritiek, zie dit persbericht. De kans is natuurlijk groot dat dit op termijn ook gevolgen heeft voor de sierteelt. Hoe kunnen we dit soort ontwikkelingen in ons voordeel laten werken?

3: Ruimte is schaars

In Nederland is de ruimte schaars. We hebben meer woningen, infrastructuur en recreatieruimte nodig en daardoor staat de ruimte voor sierteelt onder druk. Daarom moeten we op een verantwoorde manier omgaan met de grond die we hebben. Dat betekent bijvoorbeeld zorgen voor minder vervuiling om overheid en toezichthoudende instanties te overtuigen dat we goed met de ruimte omgaan. En het vraagt ook om innoveren, zodat er meer op hetzelfde aantal vierkante meters geproduceerd kunnen worden. Maar hoe tonen we aan dat we goed met de ruimte omgaan? En wat betekent meer produceren voor duurzaam telen? Welk verband zit er tussen die twee?

4: Schaarste aan grondstoffen

Steeds meer grondstoffen zijn schaars. Dat vertraagt het arbeidsproces en verstoort een rustige en stabiele manier van telen. Om dat op te lossen zullen we anders met onze grondstofstromen om moeten gaan. Dit betekent enerzijds innoveren en experimenteren met andere soorten grondstoffen. Anderzijds vraagt het om hergebruik van grondstoffen en afval en waar mogelijk reductie daarvan. Welke stappen moeten kwekers nemen om dit in gang te zetten? En welke voorbeelden zijn er op dit moment al?

5: Vervuiling wordt steeds meer belast

Het principe dat de vervuiler betaalt, dwingt tot een meer duurzame manier van telen. Je kunt hier ook anders naar kijken: wat levert het op om schoner te telen? Welke kansen liggen er?

Hugo Paans had een gesprek met een kweker over gesloten telen. De kweker baalde van de regels, want dit ging hem veel extra geld kosten. Hugo stelde voor: ‘Als je gedwongen bent, kunnen we toch beter kijken naar de kansen die dit brengt?’. Vervolgens keek Hugo samen met de kweker naar de opbrengsten van een gesloten teelt. Uiteindelijk bleek dat een gesloten teelt juist extra geld opbracht. De kweker kon ineens allerlei grondstoffen hergebruiken. Hij werkte schoner én met een beter rendement. Zo werd een bedreiging een kans!

6: Energieprijzen stegen

In oktober 2021 rezen de gasprijzen de pan uit. Maar ook brandstof en elektriciteit werden steeds duurder. Het is waarschijnlijk dat dit soort ontwikkelingen in de toekomst vaker zullen voorkomen. De schaarste zal alleen maar toenemen. Is dit geen reden om te kijken naar alternatieven?

7: Vraag naar gezond voedsel stijgt

Met de stijging van de wereldbevolking, stijgt ook de vraag naar voedsel. Samen moeten we al deze monden gaan voeden. Dit heeft geen directe invloed op de sierteelt. Maar deze trend heeft wel invloed op alle andere sectoren rondom onze voedselproductie en raakt uiteindelijk ook onze sector. Het vraagt om meer aandacht voor verantwoord ondernemen, zodat alle mensen gebruik kunnen maken van de planeet.

Rabobank benoemt in een rapport (bekijk het hier) dat er grote veranderingen nodig zijn om mensen op een gezonde manier te kunnen voeden. Het is voor kwekers de uitdaging om de productie zo te verhogen, dat de natuur niet extra wordt belast. Innoveren we wel genoeg? En zijn we onze nieuwsgierigheid en durf niet kwijtgeraakt?

Op dit moment zijn er zo’n 7 miljard mensen. Volgens internationale modellen groeit dit naar 11,2 miljard in 2100. Bron:https://www.oneworld.nl/lezen/achtergrond/eerlijk-zullen-we-alles-delen/

De wereldbevolking stijgt

Welke kansen levert duurzaam telen de sierteelt op? 

We hebben recent een whitepaper over dit onderwerp geschreven met verschillende experts. Download de Whitepaper hier beneden. 

Download de Whitepaper

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT