3 stappen om als kweker te verduurzamen [+6]

3 stappen om als kweker te verduurzamen [+6]

3 stappen om als kweker te verduurzamen [+6]

Dec 2, 2021 11:02:00 AM

Het blog over 'waarom verduurzamen' laat zien dat belangrijk is om te verduurzamen. Dat betekent een verandering in de bedrijfsvoering. Verandering begint bij het maken van keuzes. Daarom hebben we aan een aantal mensen advies gevraagd. Welke stappen adviseren zij om met duurzaam telen te starten of dit door te zetten?

Deze informatie heb ik gekoppeld en daarbij onze eigen inzichten als ErfGoed toegevoegd. Dit leidde tot 9 stappen. De eerste 3 beschrijven we hieronder, de andere 6 kunt u downloaden in een gratis stappenplan. 

Stap 1: Breng de situatie van je eigen bedrijf in kaart

Om de duurzaamheidskansen in kaart te brengen moet je eerst de positie van je eigen bedrijf kennen. Wat zijn de uitdagingen die je tegen gaat komen en wat zijn bijvoorbeeld de energiecijfers.  Dit kan door middel van een scan die bijvoorbeeld Ecovadis of een ingenieursbureau aanbiedt, zo geeft ING in een artikel aan. Wat dat kan opleveren, illustreren we hieronder in een voorbeeld.

Praktijkvoorbeeld: In de tijd dat een gesloten teelt nog niet verplicht was, gingen wij langs verschillende orchideeënkwekers. We vroegen wat de energiekosten waren. Het droogstoken van de kas leidde tot een flink verbruik en dus hoge kosten. Hiervan schrokken de kwekers en daarom gingen we daarmee aan de slag.

We deden proeven met het telen op een ErfGoedVloer. Het water stroomt op deze vloer verticaal weg en daardoor verdwijnt een groot deel van het vocht in de kas. Hierdoor hoefden kwekers minder te stoken en dit resulteerde in aanzienlijke energiebesparingen. Eerst was er inzicht nodig in de eigen bedrijfsvoering en daardoor werd duidelijk waar kansen liggen om slimme oplossingen te bedenken.

Inzicht in footprint
Elise Wieringa, Duurzaamheidsmanager bij Royal Lemkes, ziet dat er nog weinig inzicht is in de huidige CO2-uitstoot van de teelt. “Kwekers weten vaak niet wat hun footprint is. Hierdoor is ook het resultaat van hun inspanningen minder duidelijk en zien ze niet wat duurzaam telen oplevert.: Ofwel: meten is weten en gissen is missen."

Ze volgt direct ook met een eenvoudige stap om dit inzicht wel te krijgen. ‘MPS registreert tegenwoordig ook je footprint, maar ook organisatie als Greenhouse Marketeers. Door deze inzichten op te vragen, weet je direct wat je beginpunt is. Ook zonder de footprint van MPS kun je eenvoudig beginnen door te kijken naar je gas- en elektraverbruik. Zo kun je op basis van cijfers beslissingen gaan maken.”

Adriaan Vonk geeft aan dat zij dit ook gedaan hebben. “Op dit moment monitoren we de planten, zodat we de benodigde energie kunnen meten. Maar ook het aantal gewasbeschermingsmiddelen. In sommige gevallen is dit met 60-70% afgenomen.”

Stap 2: Brengt behoefte van klanten in kaart

Naast inzicht in het bedrijf, is inzicht in de markt minstens zo belangrijk. De consumentenmarkt gaat steeds bewuster inkopen doen. Misschien dat consumenten op dit moment nog niet bewust naar duurzame planten op zoek zijn, maar dit kan snel omslaan. Analyseer de markt en kijk waar u op kunt inspelen.

Rens van Antwerpen (Optiflor): “We doen geen eigen marktonderzoek onder consumenten, maar praten wel veel met klanten die vragen krijgen van consumenten. Op die manier weten we wat er leeft in de markt en passen wij ons aanbod daarop aan.”

Florensis heeft niet zo zeer met de consumenten te maken, maar wel met kwekers aan wie zij leveren. “We houden de ontwikkelingen in de gaten, maar we zien dat we zelf ook veel initiatief moeten nemen. We moeten de markt bewuster maken, ook onze klanten.”

Stap 3: Onderzoek naar ontwikkelingen en innovaties

Naast je eigen analyse, is het handig om te weten wat er in de markt mogelijk is. Maak gebruik van uw netwerk, bijvoorbeeld:

  • Spreek met collega’s die al langer met duurzaam telen bezig zijn
  • Bezoek voorlopers uit andere sectoren
  • Vraag informatie op bij kennispartners
  • Zoek online naar innovaties en ontwikkelingen
  • Kijk naar de natuur, daar lossen soms dingen vanzelf op
  • Vraag informatie op bij leveranciers. ErfGoed biedt bijvoorbeeld deze factsheet over duurzaamheid en een ErfGoedTeeltVloer. 

Een mooi voorbeeld hiervan is het Moonshot Circulaire Sierteelt. Dit is een onderzoek waarin duurzaamheidsinitiatieven in de sierteelt beschreven staan. Dit kunt u hier bekijken. Dit onderzoek kijkt naar: kas en opstallen, teeltsystemen, energie, substraat, water, meststoffen, gewasbescherming, hulpmiddelen, verpakkingsmateriaal, groene reststromen, transport/logistiek en businessmodellen. Een ander mooi voorbeeld van een informatiebron is Kas als EnergieBron.

Adriaan Vonk adviseert om ook te kijken naar biologische gewasbeschermingsmiddelen. “Nu hebben kwekers nog de tijd om biologische middelen te testen. Die tijd is er straks niet meer. Nu kost het leergeld, maar straks hebben kwekers er profijt van.”

Ook Dr. Kirsten Leiss, Senior Onderzoeker aan de Wageningen Universiteit & Researcht roept op tot samenwerking als sector. Bekijk het interview met haar in deze blog. 

De andere 6 stappen om duurzaam te telen

Geïnteresseerd in de andere 6 stappen? Klik hieronder om de andere 6 stappen te downloaden. 

Download het Stappenplan

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT