6 redenen voor de aanschaf van een nieuwe teeltvloer of teeltsysteem

6 redenen voor de aanschaf van een nieuwe teeltvloer of teeltsysteem

6 redenen voor de aanschaf van een nieuwe teeltvloer of teeltsysteem

Dec 1, 2022 4:56:24 PM

Gaat u uitbreiden of bepaalde delen van uw bedrijf vervangen of renoveren, dan is het logisch om te investeren in een nieuwe teeltvloer of teeltsysteem. Maar ook op andere momenten, bij andere vraagstukken, kan het nuttig zijn om te overwegen een dergelijke investering te doen. We zetten zes goede redenen voor de aanschaf van een nieuwe teeltvloer of -systeem voor u op een rij.

1. Uitbreiding of renovatie bedrijf

Zoals al aangegeven, is het niet meer dan logisch om te investeren in een nieuwe teeltvloer of teeltsysteem bij groei of renovatie van uw bedrijf. Sterker nog: dit is een must. U wilt uw planten immers op een goede manier kunnen telen en afleveren.

2. Teeltproblemen en uitval

Als u langer met bepaalde teeltvloeren of -systemen werkt, kan de waterafvoer stagneren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gronddoek of doek met daaronder een gesteentelaag. Na enkele jaren raakt de bodem verzadigd en loopt de waterdoorlatendheid terug. Ook ontstaat dikwijls spoorvorming in de vloeren, doordat hier veelvuldig met heftrucks en ander materieel overheen wordt gereden.

Deze zaken leiden ertoe dat plassen water op de vloer blijven staan en planten dus ‘met hun voeten’ in het water staan. Met alle gevolgen van dien; denk bijvoorbeeld aan schimmelvorming en uitval. En doordat op bepaalde plekken op de teeltvloer water staat en op andere plaatsen niet, ontstaan grote verschillen in groei en bloei. Ofwel: van een uniforme gewasgroei is geen sprake meer. Dan is het hoog tijd om te gaan nadenken over de aanschaf van een nieuwe teeltvloer of -systeem!

3. Veranderende wet- en regelgeving

Emissieloos telen, opvang en recirculatie van water krijgen steeds meer aandacht. In Nederland hebben de overheid en de tuinbouwsector zich ten doel gesteld om te komen tot een (nagenoeg) emissieloze glastuinbouw in 2027. En ook in andere landen worden de regels rondom lozing en recirculatie steeds strenger. Deze ontwikkeling wordt versterkt door het feit dat deze manier van telen ook technisch mogelijk is; beleidsmakers haken hierbij aan.

Om voor te sorteren op strengere wet- en regelgeving op dit vlak, is het goed om na te denken over een teeltvloer of -systeem die/dat past in het plaatje van emissieloos telen. Onder meer een betonvloer, kweektafels en een ErfGoedVloer komen dan in beeld.

4. Gebrek aan voldoende en schoon gietwater

Water wordt schaarser en de beschikbaarheid van goed gietwater wordt steeds meer een issue. Is dit ook een probleem op uw bedrijf? Dan kan het nuttig zijn om te investeren in een andere teeltvloer of -systeem. Switch bijvoorbeeld van een open vloer naar een vloer met een dichte ondergrond. Een dergelijke vloer maakt het namelijk mogelijk om water op te vangen en te hergebruiken, waardoor de beschikbaarheid van water voor uw bedrijf logischerwijs verbetert.

5. Automatisering van bedrijfsprocessen

Het invullen van de arbeidsbehoefte wordt een steeds grotere uitdaging; er zijn immers steeds minder ‘handjes’ beschikbaar. Dat kan voor u als teler reden zijn om te gaan nadenken over automatisering. Investeren in een nieuwe teeltvloer of teeltsysteem is in dit geval vaak ook een must.

Teelt u op dit moment bijvoorbeeld op vaste kweektafels of op een vloer zonder stevige ondergrond, dan is automatiseren lastig. Een verrijdbare kweektafel, een betonvloer of een ErfGoedVloer biedt wel de mogelijkheid om anders te gaan werken en meer te investeren in automatisering. Bij een ErfGoedVloer is inzet van automatische transportbanden en heftrucks bijvoorbeeld heel goed mogelijk. Een investering in automatisering geeft het hoogste rendement bij een gewas dat uniform groeit en bloeit.

6. Verbetering van het kas- en microklimaat

Is het klimaat in uw kas, en ook het microklimaat rond de plant, niet optimaal? Heeft u wat dit betreft behoefte aan meer sturingsmogelijkheden? Dan kan het interessant zijn om te investeren in een andere teeltvloer of teeltsysteem. Denk met name aan eb- en vloedvloeren - zoals de ErfGoedVloeren - , die vol water kunnen worden gezet.

Wanneer de planten dit water niet opnemen, kunt u het gewas op deze manier koelen. Ook verdampt het water dat in de vloer staat, wat zorgt voor koeling en een hogere RV. Dit leidt ertoe dat de plant langer blijft assimileren. De huidmondjes blijven dan openstaan, waardoor de plant ook zichzelf koelt. Daarbij betekent méér assimilatie automatisch ook méér groei (lees daar meer over in onze whitepaper over plantgezondheid).

Eb- en vloedvloeren kunnen niet alleen helpen om het klimaat en de groei ín de kas te verbeteren; ook bij buitenteelten hebben deze een toegevoegde waarde.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het investeren in een nieuwe teeltvloer of -systeem? En over welk systeem het beste aansluit bij uw wensen en situatie? Download dan de whitepaper waarin we 9 ondergronden (teeltsystemen) vergelijken. 

New call-to-action

 

 

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT