Om deze 4 redenen zou iedere teler een toekomstbestendig plan moet hebben!

Om deze 4 redenen zou iedere teler een toekomstbestendig plan moet hebben!

Om deze 4 redenen zou iedere teler een toekomstbestendig plan moet hebben!

Apr 18, 2023 8:13:36 AM

Waar komen mijn silo’s te staan? Hoe groot moet mijn bassin zijn? Hoe houd ik rekening met mogelijk uitbreidingsplannen in de toekomst? Deze vragen horen wij als ErfGoed vaak wanneer we met een ondernemer in gesprek gaan over een nieuwe teeltvloer of een water technische oplossing.

De meeste kwekers hebben wel ideeën voor de toekomst, maar het is goed om alles een keer op papier te zetten inclusief tekeningen. Daarnaast is het waardevol om deze gedachtes met anderen te delen, zodat er weer nieuwe ideeën ontstaan en het plan concreter wordt. Hieronder de 4 redenen om een toekomstbestendig plan te maken met een extern bedrijf zoals ErfGoed.

1. Efficiënte inrichting van bedrijf en processen

Tijdig nadenken over de toekomstige ontwikkeling van uw bedrijf, het plaatsen van een stip op de horizon, zorgt ervoor dat u uw bedrijf en de processen hierbinnen zo efficiënt mogelijk kunt inrichten.

Wanneer u nu al weet dat u over enkele jaren wilt uitbreiden, kunt u hier bij de huidige nieuwbouw of renovatie alvast rekening mee houden en bijvoorbeeld het leidingwerk hierop aanpassen, ervoor zorgen dat het bassin en de watertechnische ruimte op de juiste plek komen te liggen, et cetera.

2. Kosten besparen

Door na te denken over de toekomst van uw bedrijf en uw keuzes hier nu al bij te laten aansluiten, bespaart u kosten. U voorkomt bijvoorbeeld dat het leidingwerk in de toekomst moet worden aangepast, omdat dit niet voldoet. Of dat het bassin of de water technische ruimte moeten worden verplaatst bij een verdere uitbreiding. Bij de bouw van de bemestingsunit kunt u plaats vrijhouden om toekomstige capaciteitsuitbreiding er moeiteloos tussen te plaatsen, zonder dat u daarvoor nu al hoeft te investeren.

3. Een helicopterview op de kwekerij

Wanneer je als ondernemer al jarenlang binnen dezelfde omgeving en op hetzelfde bedrijf werkt, kan je bedrijfsblind worden. Ofwel: je ontwikkelt een bepaalde kokervisie. Externe mensen zijn in staat om van een afstand naar uw bedrijf en de gewenste ontwikkeling te kijken.

Hierbij signaleren we - mede vanuit onze kennis en ervaring bij eerdere projecten en onze samenwerking met diverse partijen - waar knelpunten kunnen ontstaan of hiaten liggen. We gaan dus veel en veel verder dan alleen het adviseren over een ErfGoedVloer of watersystemen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan arbeidsbesparing of interne logistiek.

Sterker nog: soms kan de conclusie zijn dat een ErfGoedVloer niet de optimale teeltvloer is voor de betreffende situatie, maar dat beter een andere vloer kan worden gekozen.

4. Out of the box denken leidt tot nieuwe ideeën

Onze specialisten nemen de plannen van u als teler niet klakkeloos over in een toekomstbestendig plan. Integendeel: ze stellen kritische vragen en stimuleren u als ondernemer om vanuit een ander perspectief naar zaken te kijken.

Als teler laat u zich vaak – onbewust – beperken door heel veel zaken: budget, ervaringen uit het verleden, et cetera. ErfGoed helpt u om over deze barrières heen te stappen en ‘out of the box’ te denken. Dit kan nieuwe inzichten geven en resulteren in andere keuzes.

Wat verwerk je in een toekomstbestendig plan?

Hieronder een kort overzicht van wat wij in onze plannen met kwekers verwerken. Hieronder kunt u de whitepaper lezen om ook de toelichting te lezen.

 • Toekomstige plannen en ontwikkelingen voor uitbreiding
 • Loop- en rijafstanden
 • Inrichting logistieke lijnen en processen
 • Type teeltvloeren
 • Leidingwerk
 • Elektrische installatie
 • Watergeefsystemen
 • Wateropslag en waterbronnen
 • Waterkwaliteit en waterontsmetting
 • Bemesting en bemestingsrecepten
 • Gewasbescherming

Meer informatie over een toekomstbestendig plan? Download hieronder de whitepaper over het ErfGoed Masterplan.

Download whitepaper

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT