4 irrigatiesystemen in de tuinbouw; wat is de juiste methode?

4 irrigatiesystemen in de tuinbouw; wat is de juiste methode?

4 irrigatiesystemen in de tuinbouw; wat is de juiste methode?

Dec 22, 2022 11:14:00 AM

De manier van water geven is zeer bepalend voor de kwaliteit van uw bedrijf. Dit heeft bijvoorbeeld effect op de logistiek, de arbeidsbehoefte én de kosten. Het is daarom cruciaal om de juiste irrigatiemethode(n) te kiezen. In deze blog belichten we 4 manieren om planten te voorzien van water.  

#1 Voor- en nadelen van druppelirrigatie

Bij druppelirrigatie krijgt iedere plant exact de juiste hoeveelheid water, via een slangetje. Hierdoor gaat weinig water verloren. Daarnaast blijft het gewas droog, waardoor de kans op ziektes kleiner is. 

Er kleven ook nadelen aan deze methode. Zo is sprake van een arbeidsintensief proces. Er moet namelijk een slangetje naar iedere plant worden gelegd, dat na de oogst ook weer uit de pot moet worden gehaald. Daarnaast raakt een dergelijk dun slangetje snel verstopt. En niet te vergeten: u bent als ondernemer ‘veroordeeld’ tot een bepaalde potmaat. Hier is het druppelirrigatiesysteem namelijk op afgestemd.  

Ook maakt druppelirrigatie automatisering van de interne logistiek lastig. Daarnaast ontstaan er vooral wortels op de plek waar het water druppelt. Hierdoor vult niet de hele pot zich met wortels en daardoor is de plant minder weerbaar.

Leestip: Irrigatiesystemen: Eb- en vloedsysteem versus druppelirrigatie

#2 Voor- en nadelen beregening / sproeiers

In veel kassen wordt bovenover beregend of op buitenvelden met sproeiers. Dit is vaak een relatief goedkope methode, die goed werkt in veel teelten. Deze methode maakt het makkelijk om te automatiseren doormiddel van een transport band bijvoorbeeld. 

Het hangt van de ondergrond af of het water al dan niet wordt opgevangen. Gebeurt dit niet, dan trekt het overtollige water de bodem in en is sprake van emissie. Zowel water als waardevolle meststoffen gaan dan verloren. En in natte perioden moet extra worden gestookt om te voorkomen dat een te vochtig kasklimaat ontstaat. Dit kost logischerwijs extra energie. Ook om deze reden heeft opvang van water en meststoffen altijd de voorkeur.

Bovenover water geven kan ook nadelen hebben voor bloemgewassen. Als het gewas nat wordt, vergroot dit de kans op ziekten. Ook zorgen grote bladeren er soms voor dat het water op de teeltvloer valt en niet bij de wortels van de plant komt. Hierdoor is de watergift niet gelijkmatig. 

Daarnaast kan het water door de wind alle kanten op sproeien, waardoor er geen gelijkmatige verdeling is. Ook krijgen sommige planten van meerdere sproeiers water, omdat er altijd enige overlap is. Hierdoor is waterverdeling niet gelijkmatig. 

Leestip:  Eb- en vloedsysteem versus sproeiers: de belangrijkste verschillen

#3 Voor- en nadelen giet- en spuitbomen

Met deze methode geeft een hele specifieke watergift. Alle planten krijgen gelijkmatig water en het is mogelijk om op bepaalde plekken extra water te geven. Doordat het gietbomen dicht bij de planten komen, heeft de wind nauwelijks effect. Daarnaast is het makkelijk om met deze methode de interne processen te automatiseren. 
Het nadeel is dat deze manier van watergeven relatief duur is. Daarnaast worden net als bij de beregening de bloemgewassen nat, waardoor de kans op ziektes groter is. Ook hier geldt de opmerkingen over het water opvangen en het voordeel daarvan.

Leestip: Irrigatiesystemen: Eb- en vloedsysteem versus gietboom

#4 Voor- en nadelen Eb- en vloedsysteem

Water geven met behulp van een eb- en vloedsysteem kan op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan eb-vloed-betonvloeren, eb- en vloedtafels en de ErfGoedVloer (teeltvloer). In alle gevallen komt het water van onderuit. Na de watergift loopt dit weer weg via de vloer. 
Een groot verschil tussen de ErfGoedVloer en de andere genoemde eb- en vloedsystemen, ligt in de manier waarop het water opkomt. Bij een ErfGoedVloer vult de vloer zich gelijkmatig met water in het gesteentelaagje en komt dan boven het gronddoek. Hierdoor komt het water overal tegelijk op, wat resulteert in een uniformere groei. In deze whitepaper zoomen we verder in op de voor- en nadelen van de diverse eb- en vloedsystemen

Combineren van irrigatiesystemen

U kunt er ook voor kiezen om meerdere irrigatiesystemen te combineren. Ons advies is om bij pluggen, perspotten en stekken eerst bovenover water te geven. Vervolgens kan het beste een eb- en vloedvloer worden ingezet. Hierdoor komt het water in de beginfase namelijk beter bij de plant. Na een aantal weken zijn de wortels voldoende ontwikkeld om het water goed op te nemen van onderaf. Dan geniet van onderuit water geven de voorkeur.  

Verstrekkende gevolgen

We gaven het in het begin al aan: de keuze voor een irrigatiesysteem heeft verstrekkende gevolgen. Voor uw arbeidsplaatje, de logistiek, de potgrond, de potten, et cetera. En soms kan het slim zijn om systemen te combineren, om zo te komen tot een optimaal resultaat. 

Meer weten of lezen?

Neem contact met ons op wanneer u meer wilt weten over de genoemde systemen. Meer informatie over het thema irrigatiesystemen vindt u ook in onze whitepaper. 

Wat is het juiste irrigatiesysteem voor mijn teelt?

ErfGoed

TERUG NAAR OVERZICHT