Innowacja

ErfGoed nigdy nie przestaje się poruszać. Nieustannie pracujemy nad lepszym wykorzystaniem wody i nawozów. Nasza ambicja: umożliwić wydajną I zrównoważoną uprawę.

Innowacje zajmują centralne miejsce w ErfGoed. Szczególną uwagę przywiązujemy do klimatu uprawy, nawadniania i zrównoważonego rozwoju. Te innowacje oznaczają, że nasi klienci osiągają wyższą wydajność, w szczególności dzięki lepszym i bardziej energicznym plonom oraz bardziej efektywnemu rozmieszczeniu dostępnego personelu.