Whitepaper: 'een plant in balans garandeert
maximale slagingskans'

De plantgezondheid kan beïnvloed worden door drie balansen: energiebalans, waterbalans en assimilatiebalans. De activiteiten die u uitvoert hebben altijd effect op één of meerdere balansen. Daarom is het belangrijk om de werking van deze balansen te begrijpen. 

In de whitepaper gaan we daarop in en interviewen we één van de auteurs van het boek Plant Empowerment (Peter Geelen).

Deze whitepaper is deel 1 van onze whitepapers over plantgezondheid. Op korte termijn volgt er ook een tweede whitepaper over de bouwstenen om deze balansen positief te beïnvloeden. 

Eerste paginas