‘Ontsmetting op diverse teeltvloeren’ (download)

Bij ErfGoed is door de Wageningen University & Research (WUR) een proef uitgevoerd met diverse vloeren, om te zien welk type ontsmettingsmiddel effectief is voor een bepaalde vloer. Tevens is er onderzocht of het mogelijk is een infectie te voorkomen op deze vloeren. In dit onderzoek is gekozen voor de schimmel fusarium oxysporum ‘cyclaminis’ bij cyclaam.

Download deze whitepaper om meer informatie te krijgen over:

  • Het voorkomen van de schimmel fusarium oxysporum ‘cyclaminis’
  • Het ontsmetten van diverse teeltvloeren